Det är roligt att daghemmet ligger nära hemmet

  • Anu och Jari Nylander
    Fiias föräldrar, Touhula TouhuVekara

Varför valde ni just det här daghemmet för ert barn?

Vi valde TouhuVekara, eftersom här finns nya utrymmen och daghemmet ligger nära vårt hem.

Vad är det bästa med just ert daghem?

Det bästa med vårt daghem är just de nya utrymmena, bra ledare, skogsutflykterna och att de rör mycket på sig.

Vad anser ni om personalen?

Vi är verkligen nöjda med alla vårdare. I det stora hela har vi varit mycket nöjda med daghemmets verksamhet.

Vad tycker dina barn om vid sitt daghem?

Barnen tycker att lärarna och kompisarna är bra. Barnens favoritsysselsättning vid daghemmet är att leka.