Hos oss får man röra på sig och leka

  • Satu
    Daghemschef, Touhula Majakkasaari, Jyväskylä. Medlem i Touhula-gänget sedan år 2008.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är omväxlande arbetsdagar fyllda av äventyr.
För oss är det viktigt att barnen får röra på sig och leka med kompisarna.

Hur är Touhula som arbetsgivare?

Touhula har varit en bra arbetsgivare och allt fungerar fint.

Hurudan är barngruppen där du jobbar?

Min grupp är Rubinerna och barnen är 5-åringar. Gruppens barn är glada, pratsamma och livliga.

Vilka förväntningar har du på det nya året?

Jag ser fram emot nya arbetserfarenheter med förväntan.

Vilket är ditt mest oförglömliga minne på jobbet?

Att betrakta när barnen lär sig, ihärdigheten och uthålligheten när det till exempel gäller skidåkning.

Vilket är ditt roligaste minne från arbetet?

Mitt roligaste minne är trangiautflykterna.