Fokus på motion är en viktig sak vid daghemmet

  • Jan och Piia
    Vilhos och Veikkos föräldrar, Touhula Kerava

Varför valde ni just det här daghemmet för ert barn?

Vi valde Touhula eftersom ett daghem med fokus på motion fanns i våra tankar, och vi fick höra positiva saker om daghemmets verksamhet av våra bekanta.

Vad är det bästa med just ert daghem?

Det bästa med vårt daghem är att våra barn trivs och att vårdarna är positiva och glada.

Vad anser ni om personalen?

Pedagogerna beaktar bra olika situationer, till exempel får man en heltäckande redogörelse över dagens händelser på morgnarna då barnen lämnas och då barnen hämtas. Det är också bra att pojkarna gillar vårdarna och litar på dem.

Vad tycker dina barn om vid sitt daghem?

Lek och sång verkar vara våra pojkars favoritsysselsättning. Gympan som barnen deltar i genom hinderbanor och lek är också roligt. Det är också trevligt att lära känna nya kompisar.

Vilket är ert bästa minne från daghemmet hittills?

Alla kaffestunder, där föräldrar samt far- och morföräldrar har fått delta finns kvar i minnet, också daghemmets utomhusfester med alla uppträdanden tycks finnas väl kvar i minnet. De olika utflykterna har också varit roliga, speciellt bussresan till kyrkan är ett outplånligt minne.