Under granen hittade vi pepparkakkor

  • Satu 39 år
    Barnskötare, Touhula Yli-Maaria, Åbo. Medlem i Touhula-gänget sedan år 2015.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är barnen och en bra arbetsgemenskap.

Hurudan är Touhula som arbetsgivare?

Touhula är en motiverande arbetsgivare. Arbetsbeskrivningen är mångsidig och lämpligt krävande.

Vad är det viktigaste vid Touhula?

Det viktigaste är en fungerande vardag, mångsidig verksamhet och pålitliga vuxna.

Beskriv barngruppen som du jobbar i?

Barnen i min grupp är huvudsakligen under 3 år. Gruppen är livlig och aktiv.

Vilka är dina tankar kring det kommande året?

Jag förhåller mig ivrig och motiverad till framtiden.

Hur ser framtiden ut vid Touhula enligt din åsikt?

Jag tycker att det är roligt att se hur små barn utvecklas och lär sig. Jag hoppas att jag även i framtiden har möjlighet att jobba med små barn.

Berätta om ett oförglömligt ögonblick i ditt arbete vid Touhula?

Ett personligt tack från en familj för mitt arbete.

Vilket är ditt roligaste minne?

En skogsutflykt med barnen, då tomten hade lämnat pepparkakor under en gran.