Glädjen i barnens ögon är det bästa

  • Kaisa 40 år
    Daghemschef, Touhula Jatsi, Uleåborg. Medlem i Touhula-gänget sedan år 2016.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Att hålla igång med barnen, helt klart! Jag jobbar med 3–5 åringar och ni kan kanske gissa att vi har gott om hålligång. Det finns inte två likadana dagar i veckan. Ibland rusar vi fram i hundra och ibland funderar vi kring riktigt djupa saker med barnen.

Hur är Touhula som arbetsgivare?

Stor, men tack vare tillväxten också ett företag som hela tiden utvecklas samt utbildar och utvecklar personalen.

Vad är det viktigaste ur barnens synvinkel?

Att det är roligt och händer saker. Mångsidiga aktiviteter och sysselsättning behöver finnas varje dag. Trygga vuxna som bryr sig om barnen, och hållbara kompisförhållanden är också viktiga.

Hurudana barn finns det i din grupp?

Barnen i min grupp är stora personligheter, helt enkelt bedårande små människor. En är upptäcktsresande och tänkare, en annan är det full fart på hela tiden, den tredje är känslig och känslosam. Alla härliga på eget sätt.

Vilka förväntningar har du på det nya året?

Tillsammans med personalen tar vi med barnen allt mer i verksamhetsplaneringen. Jag får fortfarande jobba tillsammans med toppen typer och proffs inom området, och dem har vi gott om i vårt företag.

Ett oförglömligt ögonblick på arbetet

Oförglömliga ögonblick under tiden jag jobbat vid Touhula har varit de gånger då vi uppfyllt barnens önskemål – vi har tagit hand om kompishunden, besökt en bilverkstad för att bekanta oss med hur bilen fungerar, och lärt oss att filea fisk. Glädjen i barnens ögon då deras önskan går i uppfyllelse har varit härligt att se, det finns ingenting som går upp mot det.