Suomen Latu

”Hemma i naturen”  -verksamhet

Lek, utomhuspedagogik och fridfull utevistelse i naturen är en naturlig del av verksamheten i de barngrupper som följer Suomen Latus uppställda kriterier. Dessa barngrupper vistas dagligen utomhus flera timmar per dag och gör utflykter i naturen minst tre gånger per vecka.

Sedan augusti 2022 finns det i följande Touhula daghem ”Hemma i naturen” barngrupper:

Touhula Linnanmaa, Uleåborg
Touhula TaikaVekara, Uleåborg
Touhula Murto, Tyrnävä
Touhula Helmiina, Ylivieska
Touhula Villiina, Ylivieska

”Hemma i naturen” -verksamheten har koordinerats sedan 1999 av Suomen Latu – Friluftsorganisationen i Finland. Verksamhetens fokus ligger på natur- och miljöfostran för småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamhet för skolelever.