1. Daghem
 2. Tammerfors
 3. Touhula Lennokki
Kommer snart

Touhula Lennokki, Tammerfors

Piritta Hakala Daghemsföreståndare

Det nya daghemmet Touhula Lennokki öppnar den 1 augusti 2023 i Tammerfors på adressen Sisunaukio 1. Daghemmets lokaliteter fungerade tidigare som statens flygfabrik.

Det finns fyra barngrupper i Touhula Lennokki. Sammanlagt finns det plats för cirka 70 barn i daghemmet, antalet barn varierar beroende på gruppernas åldersstruktur. Det nyrenoverade daghemmet är modernt, ljust och rymligt. I Touhula delar vi dagligen barnen in i mindre grupper och daghemmets lokaler utnyttjas så mångsidigt som möjligt. Indelningen av barnen i mindre grupper stöder det enskilda barnet.

I samband med renoveringen byggdes även en rymlig gård intill daghemmet. I Touhula gör såväl de stora som små utflykter varje vecka. Närmiljön runt Touhula Lennokki erbjuder utmärkta möjligheter för detta.

Touhula Lennokki

Temat att meddelas
Mån–fre kl. 7–17

Ifall barnet har behov av dagvård utöver våra öppettider ovan, vänligen diskutera detta med daghemsföreståndaren när ni ansöker om dagvårdsplats.

Vänligen kontakta daghemmets föreståndare i följande ärenden:

• kundplatser
• tjänsteavtal och relaterade ändringar
• frågor om fakturering
• kundrespons och skriftliga påminnelser för utveckling av verksamheten

Piritta Hakala Daghemsföreståndare

Tjänsteavtal

Förutom småbarnsfostran på heltid erbjuder vi även olika flexibla vårdtidslösningar för familjernas olika behov. Det finns dock ett begränsat antal deltidsplatser, så fråga om situationen direkt av daghemmets föreståndare.

 • Heldagsvård
 • Delveckovård

  Heldagsvård 15 dagar / månad
  Heldagsvård 10 dagar / månad

 • Tidsbaserad vård

  20 timmar / vecka

 • Syskon rabatt

  Det kommer att noteras i servicevouchern

Ansök till småbarnsfostran

Säkra din plats på Touhula. Vi fyller kundplatserna i ansökningsordning.

Så här fortskrider ansökningprocessen:

 1. Fyll i ansökan/ansökningarna, kom ihåg att du måste fylla i en egen ansökan för varje daghem.
 2. När du lämnat in en ansökan kontaktar vi dig från Touhula inom en vecka och i de flesta fall är det möjligt att säkerställa en kundplats genast.