Takaisin postauksiin

Varhaiskasvatuksen edelläkävijänä luomassa onnellista lapsuutta

  • Sari Saari Toimitusjohtaja

Aloitin työni Touhulassa liiketoimintajohtajana syyskuussa 2019. Minut otettiin vastaan lämmöllä, ja kyseisestä syksystä jäikin päällimmäiseksi mieleen aivan erityinen yhteisöllisyys ja yhteistyö: ammattilaisten joukko, joka tukee, kannustaa ja innostaa toinen toisiaan. Matka tuosta syksystä tähän päivään on ollut välillä kuoppainen ja mutkainen. On vaikeaa kuvitella, miten olisimme selvinneet ilman tätä erityistä yhteisöllisyyttä.

Olen koko työurani työskennellyt henkilöstöintensiivissä palveluyrityksissä, joissa on tuhansia työntekijöitä. Jo hyvin varhaisessa vaiheessa ymmärsin, että yrityksen menestys riippuu täysin henkilöstöstä. Ei siitä, millaisia ohjeita ja sääntöjä johto ja esihenkilöt työstävät vaan siitä, miten jokainen yksilö organisaatiossa haluaa työnsä tehdä. Miten jokainen päättää kohdata asiakkaan ja työtoverin joka päivä. Miten jokainen miettii rooliaan asiakaskokemuksen kautta. Miten jokainen haluaa olla ammattilainen, kehittää ja kehittyä.

Johdon työpöydälle tästä tulee strategian rinnalle tärkeimmäksi mietittäväksi se, millaista yrityskulttuuria rakennamme ja mitä se tarkoittaa käytännön tekemisinä. Kun rakennamme vision ja strategian, niin miten osaamme innostaa koko organisaation kulkemaan samaa matkaa kanssamme. Mielestäni tässä työssä onnistumisen avaimet ovat lähiesihenkilöillä, Touhulassa erityisesti päiväkodin johtajilla, liidereillä. Yrityksen kulttuuri on heidän omistuksessaan arjen tilanteiden johtajina ja henkilöstön valmentajina.

Touhulan perustehtävän ”Luomassa onnellista lapsuutta” rinnalle olemme tuoneet tavoitteen hyvän työelämän rakentamisesta. Jokaisella työntekijällä on oikeus tulla työssään nähdyksi ja arvostetuksi. Parhaimmillaan työelämä on työpsykologi Pekka Järvisen sanoin ihmisen parasta aikaa. Me Touhulassa kuljemme päättäväisesti tätä tavoitetta kohti. Kun alalla on valtakunnallisesti pulaa osaajista ja korona heiluttaa suunnitelmia holtittomasti, henkilöstö on arjessa todella kovilla. Kuntien palvelusetelit eivät anna armoa mitoituksessa: jokaisena päivänä on onnistuttava. Lisäksi tämänhetkinen maailmantilanne edellyttää kasvattajilta erityistä osaamista lasten kannattelussa vaikeidenkin kysymysten äärellä.

Kaikesta huolimatta uskon mahdollisuuteemme luoda hyvää työelämää. Jaamme vastuuta, jotta henkilöstöllä on mahdollisuus kehittyä omassa työssään. Tuemme opiskelua ja oppimista. Täytämme kaikki avoimet työtehtävät ensisijaisesti meillä jo työssä olevilla työntekijöillä, olipa sitten kyse varhaiskasvatuksen opettajasta, päiväkodin johtajasta tai johtoryhmän jäsenestä. Puhumme paljon johtamisen periaatteistamme ja arvoistamme johtamisessa.

Olen kiitollinen siitä, että työelämässäni tuli vastaan vaihe, jossa voin toteuttaa yhtä suurta unelmaani: johtaa henkilöstön omistamaa palveluyritystä. Touhulalle tarjoutui mahdollisuus rakentaa uuden omistamisen mallin kautta uutta toimintakulttuuria varhaiskasvatuksen alalle. Maaliskuussa 2022 toteutetun osakeannin jälkeen Touhula on nyt täysin kotimaisessa omistuksessa oleva yhtiö. Omistajina on noin sadan henkilön joukko päiväkodin johtajia, tukipalveluiden henkilöstöä, johtoryhmä ja hallitus. Päätöksenteon rakenteet ovat erittäin suoraviivaiset. Uskon, että henkilöstöomisteisessa yhtiössä sitoudutaan jo luontaisesti hyvän työelämän tavoitteisiin ja perustehtävän toteuttamiseen. Uusi omistamisen malli sitoo yhtiön ja työntekijät myös uudella tavalla yhteen. Päiväkodin johtajien ja tukipalveluiden ammattilaisten pysyvyys tuo rauhaa arkeen ja toivottavasti vetää puoleensa lisää varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Tervetuloa tutustumaan Touhulaan, kun tarvitset varhaiskasvatuspaikkaa tai etsit uusia innostavia urapolkuja!

Sari Saari
Toimitusjohtaja
Touhula-päiväkodit

Samankaltaisia postauksia