Takaisin postauksiin

Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu Touhulassa

  • Mervi Räty Palvelupäällikkö ja Touhulan peda-tiimin jäsen

”Taasko jotain uutta ja millä ajalla me ehditään tehdä” on saatettu huokaista monessa päiväkodissa, kun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu tuli velvoittavaksi osaksi päiväkotien toimintaa kesäkuun alusta. Teema ei ole varhaiskasvatuksessa uusi, mutta lain velvoittaman suunnitelman laadinta voi tuntua työläältä jo ajatuksenakin.

Olen iloinen, että Touhulassa on tänä syksynä pystytty vastaamaan henkilöstön toiveeseen järjestää kokonainen kehittämis- ja suunnittelupäivä, jossa myös tämä suunnittelutyö päästään aloittamaan rauhassa. Päivässä keskustellaan ja pohditaan koko työyhteisön kesken muun muassa sitä, minkälaisia sukupuolta korostavia käytäntöjä arjessa on havaittavissa ja miten oppimisympäristöt tukevat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja ja näkökulmia on ollut avattuna Touhulan pedagogisiin materiaaleihin kuten Touhula Rytmiin, kaveritaitojen tukemisen suunnitelmaan sekä perustoiminnan ja pedagogiikan tarkistuslistaan. Tämä auttaa ja helpottaa varhaiskasvatuksen opettajien ja tiimin työtä, kun kokonaan uutta materiaalia ei tarvitse ottaa haltuun. Hyvänä tukena ja lisänä on Opetushallituksen laatima kattava oheismateriaali.

Vuonna 2022 tuli voimaan uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Siinä yhtenä uutena asiana varhaiskasvatukseen tuli inkluusion käsite. Inkluusio on kivijalka tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle. Miten kohtaan ja näet lapsen sekä annat mahdollisuuden osallisuuteen. Minulle inkluusio kertoo siitä, että näemme lapset lapsina lasten joukossa riippumatta heidän taustoistaan ja lähtökohdistaan.

Touhulassa huoltajien osallisuus on ollut aina luonteva ja vahva osa arkea. Meillä pidetään kuukausittain vanhempainkahvit, jotka ovat luonteva paikka keskustella vaikkapa siitä, miten erilaisten leikkien kautta tuetaan kaikkien lasten osallisuutta. Tänä syksynä vanhempainilloissa yhtenä teemana on päiväkodin tasa-arvo- ja suunnittelutyöstä esille nousseet kehittämiskohteet.

Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on teemana laaja. Tärkeintä tässäkin – kuten monessa muussakin tekemisessä – on prosessi. Pysähdytään keskustelemaan, kohtaamaan ja kuuntelemaan sekä yhdessä tekemään. Siitä syntyy yhteinen ymmärrys ja toistemme kunnioitus.

Mervi Räty
Palvelupäällikkö ja peda-tiimin jäsen

Samankaltaisia postauksia