Takaisin postauksiin

Pedagoginen johtajuus yksityisessä varhaiskasvatuksessa

  • Erika Sarka-Vuorinen Päiväkodin johtaja

    Touhula-päiväkodit

Päiväkodin johtajan työnkuva koostuu erilaisista osa-alueista, jotka liittyvät toisiinsa. Kyseisiä osa-alueita ovat muun muassa pedagoginen johtajuus, päivittäisten asioiden hoito, esihenkilön tehtävät, asiakkuuksien hoito, päiväkodin talouden johtaminen sekä markkinointi. Monipuolisuus tekee päiväkodin johtajan työstä mielekästä ja antoisaa.

Kokemukseni mukaan tärkeimpiä osa-alueita päiväkodin johtajan työssä ovat pedagoginen johtajuus ja henkilöstöjohtajuus. Pedagoginen johtajuus muodostaa perustan päiväkodin johtajan työlle.

Vuonna 2022 toteutin proseminaaritutkielman pedagogisesta johtajuudesta yksityisen varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tulosten mukaan yksityisten päiväkotien johtajat näkevät pedagogisen johtajuuden työnsä ytimenä tai perustana. Pedagoginen johtajuus muodostuu arvoista, työyhteisön toimintakulttuurista ja substanssin hallinnan osatekijöistä.

Yksityisen varhaiskasvatuksen konteksti tuo pedagogiseen johtajuuteen erityispiirteitä, joita ovat yrittäjähenkisyys ja ammattiylpeys, vastuunottaminen, läsnä oleminen, asiakkuus keskiössä -ajatusmalli sekä yhteistyö.

Yksityisten päiväkotien johtajat toteuttavat pedagogista johtajuutta erilaisilla menetelmillä, joita ovat pedagogisen keskustelun rakenteet, jaettu johtajuus, pedagogiset rakenteet ja niiden arvioiminen sekä kehittäminen, henkilöstöjohtamiseen liittyvät menetelmät, ajan varaaminen pedagogiselle johtamiselle sekä johtajan oman osaamisen haltuunotto ja kehittäminen.

Omassa päiväkodin johtajan työssä näen jokaisen edellä mainitun menetelmän tärkeäksi asiaksi pedagogisen johtamisen toteuttamiseksi ja ne limittyvät työssä toisiinsa. Tutkimuksen tulosten mukaan myös pedagogisessa johtajuudessa oli sekä tukevia että hidastavia tekijöitä.

Kuntayhteistyön nähtiin vaikuttavan pedagogisen johtajuuden toteuttamiseen: Osa kunnista tuki monipuolisesti johtajuutta, esimerkiksi koulutusten, materiaalin ja monialaisen yhteistyön muodossa. Osa kunnista ei tukenut pedagogista johtajuutta tai se oli vähäistä.

Pedagoginen johtajuus on merkityksellinen ja ohjaavana osana päiväkodin johtajan työtä, jonka toteuttamisessa korostuu kehittämiskulttuuri, yhteistyö ja vuorovaikutus. Pedagogisen johtajuuden toteuttaminen yhdessä koko työyhteisön kanssa vuorovaikutuksessa ja kehittävällä työotteella on edellytys laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi.

Erika Sarka-Vuorinen
Päiväkodin johtaja
Touhula-päiväkodit

 

Samankaltaisia postauksia