Takaisin postauksiin

Päiväkodin arki vietetään pienryhmissä

  • Annukka Hyvärinen Palvelupäällikkö, Etelä-Suomi

Uuden varhaiskasvatuslain myötä päiväkotien ryhmäkoot ovat olleet usein puheenaiheena. Touhulassa suuri osa lapsen päivästä vietetään pienryhmässä. Pienryhmän toiminta suunnitellaan yhdessä lapsen ja lapsiryhmän kanssa, heidän kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Leikillä on tärkeä merkitys. Leikki kuuluu lapsen elämään.

Lasten aiemmat kokemukset, omat merkitykselliset asiat, ideat, toiveet ja ehdotukset sekä mielenkiinnonkohteet – sieltä löytyvät ne kultahiput pedagogisen toiminnan suunnitteluun. Pienryhmä ja turvallinen ilmapiiri lisäävät lapsen rohkeutta osallistua. Tavoitteena on, että lapsella on mahdollisuus vaikuttaa omaan päiväkotipäiväänsä, hän tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.

Pienryhmässä on myös hyvä harjoitella vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja yhdessä oppien tuttujen kavereiden ja aikuisten kanssa. Yhteishenki, samoin kokemus siitä, että kuuluu ryhmään, vahvistuu. Tämä puolestaan ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja lisää lasten hyvinvointia!

Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa toteuttaa pienryhmätoimintaa

Touhulassa olemme sopineet, että pienryhmiin jakaannutaan päivittäin lasten tarpeet, toiminta ja tilat huomioiden niin, että varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen toiminta toteutuu.

Pienryhmätoimintaa suunniteltaessa huomioidaan myös päiväkodin muut ulkopuoliset oppimisympäristöt ja niiden monipuolinen käyttö: ulkoilu ja liikkuminen ovat meille sydämen asia. Piha ja lähiluonto tarjoavatkin loistavia mahdollisuuksia pienryhmätoiminnalle.

Päiväkotipäivän aikana lapset voivat toimia ns. kiinteissä pienryhmissä samojen kavereiden kanssa tai pienryhmään kuuluvat lapset voivat vaihtua toiminnan ja tekemisen mukaan. Samaten pienryhmissä ohjaava aikuinen voi olla aina sama tai vaihtua. Tällöin kasvattajat voivat käyttää omaa erityisosaamistaan kaikkien lasten iloksi. Ajatuksemme on, että vähitellen kaikki päiväkodin lapset ja aikuiset tulevat toisilleen tutuiksi, mikä lisää yhteisöllisyyden ilmapiiriä.

Koko yhteisö kasvattaa ja välittää!

Onnistuneen pienryhmätoiminnan toteutuminen vaatii yhteistä näkemystä. Näkemystä siitä, että jokainen kuuluu joukkoon.

Onnistuneeseen pienryhmätoimintaan tarvitaan:

  • toiminnan, päivärytmin ja tilojen käytön porrastamista eri ryhmien välillä
  • aikataulutuksen suunnittelua
  • yhteisiä sopimuksia ja sopimusten noudattamista
  • sekä ennen kaikkea herkkyyttä, taitoa ja osaamista kuulla lapsen ääni ja vastata lapsen aloitteisiin

Näin sekä lapsilla että aikuisilla on mahdollisuus nauttia toimivan pienryhmätoiminnan tuomasta rauhallisesta ja kiireettömästä ilmapiiristä. Ilmapiiristä, jossa on turvallista kokeilla, luottamusta erehtyä ja ilo oppia!

Touhulassa pidämme tärkeänä, että lapsen oman ryhmän sisällä tapahtuvan toiminnan lisäksi lapsella on mahdollisuus valita mieleistä tekemistä yli ryhmärajojen. Pienryhmätoiminnan lisäksi lapsen tulee saada olla osallinen myös koko päiväkodin toiminnasta. Voidaankin sanoa, että yhdessä olemme aina enemmän!

Samankaltaisia postauksia