Takaisin postauksiin

Meidän päiväkodissa saa juosta

  • Virpi Holmqvist Toimitusjohtaja

Alle kouluikäiset lapset liikkuvat keskimäärin 1–2 tuntia päivässä, mikä on aivan liian vähän. Kansallinen liikuntasuositus on vähintään kolme tuntia päivässä.

Me Touhulassa olemme lähteneet tositoimiin liikkumattomuutta vastaan. Vuosi sitten kaikissa päiväkodeissamme otettiin käyttöön ReimaGo-aktiivisuusrannekkeet 5–7-vuotiaille lapsille. Olemme vuoden ajan paitsi kouluttaneet varhaiskasvattajia sekä lisänneet liikettä päiväkoteihin, mutta myös keränneet dataa lähes 3000 lapsen liikkumisesta.

Kevään aikana kerätyt mittaustulokset kertovat, että lapset liikkuvat Touhula-päiväkodeissa erittäin aktiivisesti – jopa 3–4 tuntia päiväkotipäivän aikana!

Olemme tuloksesta erittäin ilahtuneita ja ylpeitä, sillä varhaiskasvatuksessa luodaan pohja hyvinvoivalle ja aktiiviselle elämäntavalle.

Motoriset taidot ovat perusta, jolle lapsi osaamistaan ja käsitystä itsestään rakentaa. Fyysinen aktiivisuus on edellytys lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle. Se vaikuttaa myönteisesti myös jaksamiseen, keskittymiskykyyn ja muistamiseen.

Liikunnasta saadut onnistumisen kokemukset muokkaavat lapsen käsitystä omasta itsestään ja siitä, millainen hän on. Samalla lapsen vuorovaikutustaidot kehittyvät. Myös oman kehon tunteminen ja hahmottaminen opitaan liikunnan kautta.

Touhulassa meidän tehtävämme on luoda mahdollisuudet lasten liikkumiselle. Se asettaa vaatimuksia sekä päiväkodin tiloille että varhaiskasvattajien osaamiselle.

Me Touhulassa uskallamme kuitenkin antaa jo liikuntatakuun omalle toiminnallemme. Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset täyttyvät poikkeuksetta jokaisessa 180 Touhula-päiväkodissa!

Liikunnallista syksyä!

Virpi Holmqvist
Toimitusjohtaja

Samankaltaisia postauksia