Takaisin postauksiin

Laatu on varhaiskasvatuksen avainasia

  • Virpi Holmqvist Toimitusjohtaja

Mikä sinun mielestäsi on varhaiskasvatuksen laadun paras mittari? Meille touhulalaisille se on vanhempien, työntekijöiden sekä ennen kaikkea lasten tyytyväisyys ja hyvinvointi. Vain innovatiivisesti toimintaa kehittämällä pääsee parhaimpiin tuloksiin. Varhaiskasvatuksen kuuluu olla aina mahdollisimman korkealaatuista, oli järjestäjä kuka tahansa.

Mikä on varhaiskasvatuksen onnistumisen keskeisin mittari? Minun mielestäni se on laatu. Kun laatu on kohdallaan, lapsi viihtyy, vanhemmat voivat tuoda hänet ilman huolia päiväkotiin ja työntekijät ovat tyytyväisiä työnsä tuloksiin.

Mistä laatu sitten rakentuu? Tekijöitä on monia ja ne ovat kaikki tärkeitä.

Meille on kunnia-asia, että tarjoamamme varhaiskasvatus on – tasa-arvoista ja kaikkien perheiden saatavilla. Noudatamme tarkkaan varhaiskasvatusta koskevia laatu- ja turvallisuuskriteereitä. Touhulassa töissä olevat kasvattajat ovat oman alansa ammattilaisia, jotka tekevät työnsä taidolla ja sydämellä. Heidän työhyvinvointinsa on keskeinen laadunvarmistaja.

Uusilla hankkeilla tuetaan lasten liikkumista ja kehitetään terveellisiä oppimisen ympäristöjä

Myös jatkuva toiminnan kehittäminen on tärkeää – pohdimme jatkuvasti sitä, miten voisimme tehdä työmme entistä paremmin. Toimimme ajan hermolla ja etsimme aktiivisesti uusia ja innovatiivisia tapoja tehdä päiväkotipäivistä vieläkin laadukkaampia.

Esimerkkinä tästä uudenlaisesta tekemisestä voi mainita yhteistyömme Reiman kanssa. Viime syksynä alkaneessa projektissamme testataan sitä, miten ReimaGo-aktiivisuussensorilla voidaan tukea lasten riittävää liikkumista. Toisena esimerkkinä innovatiivisten toimintatapojen etsimisestä voi mainita hankkeen, jossa testaamme viherseiniä päiväkotien desibelien laskemiseen.

Korkea asiakastyytyväisyys indikoi laatua

Asiakkaiden tyytyväisyys on hyvä indikaattori laadulle. Tänä syksynä toteutetussa asiakaskyselyssä vanhempien tyytyväisyys Touhulaan oli 4,38/5. Olemme tähän tulokseen tyytyväisiä, vaikka tietenkin tavoittelemme vieläkin parempaa tulosta. Touhulassa myös asiakasvaihtuvuus on pientä – tämä kertoo meille siitä, että vanhemmat ovat varsin tyytyväisiä työhömme.

Julkisessa keskustelussa nostetaan usein esiin julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen keskinäistä suhdetta sekä mahdollisia eroja palvelun laadussa. Viitteitä eroista ei kuitenkaan ole, ja niin pitää ollakin! Yksityisen varhaiskasvatuksen ei ole tarkoitus kilpailla julkisen varhaiskasvatuksen kanssa. Sen sijaan meidän toimintamme täydentää julkista palveluverkkoa.

Varhaiskasvatuksen kuuluu olla aina mahdollisimman korkealaatuista, oli järjestäjä kuka tahansa. Se on lasten, vanhempien, työntekijöiden ja palvelun järjestäjien etu. Toivon hartaasti, että paremmuudesta kinastelun sijaan tekisimme kaikki yhdessä töitä sen eteen, että suomalainen varhaiskasvatus on maailman parasta!

Samankaltaisia postauksia