Takaisin postauksiin

Kasvan, liikun ja kehityn

  • Aluejohtaja & markkinointijohtaja

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja hyvinvoivalle ja aktiiviselle elämäntavalle. Touhulan liikuntapäiväkodissa lapselle kehittyy hyvä suhde liikkumiseen ja itsestään huolehtimiseen jo nuorena.

Alle kouluikäiset lapset liikkuvat keskimäärin 1–2 tuntia päivässä, kun suositus on 3 tuntia. Kolmen tunnin tavoite koostuu monipuolisesta liikkumisesta: kävelystä, juoksemisesta, ulkoilusta, retkeilystä, kiipeilystä, hyppimisestä sekä ohjatuista liikuntatuokioista.

Fyysinen aktiivisuus on edellytys lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle. Se vaikuttaa myönteisesti myös vireystilaan, keskittymiskykyyn ja muistamiseen.

Liikunnasta saadut onnistumisen kokemukset muokkaavat lapsen käsitystä omasta itsestä ja siitä, millainen hän on. Samalla lapsen vuorovaikutustaidot kehittyvät. Myös oman kehon tunteminen ja hahmottaminen opitaan liikunnan kautta.

Innosta liikkumaan

Lapset liikkuvat luonnostaan ja ovat halukkaita kokeilemaan kykyjään ja voimiaan. Pieni lapsi opettelee tuntemaan ympäristöään liikkumalla; aluksi konttaamalla ja sitten kävelemällä ja juoksemalla.

Vuonna 2016 ilmestyneet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat meitä varhaiskasvattajia mahdollistamaan lasten fyysinen aktiivisuus ihan jokaisena päivänä.

Touhulassa meidän kasvattajien tehtävänä on luoda mahdollisuudet lasten liikkumiselle.

Päiväkodissa päivä voi alkaa aamujumpalla ja kasvattajat luovat päivän mittaan mahdollisuuksia lapsen omatoimiselle liikkumiselle tarjoamalla liikuntavälineet lasten saataville tai rakentamalla erilaisia liikuntaratoja lasten kanssa. Viikoittaiset retket metsään ja lähiympäristöön antavat mahdollisuuden liikkua erilaisissa ympäristöissä – mäkisissä ja epätasaisissa maastoissa. Mikä onkaan sen parempaa kuin puihin tai kallioille kiipeäminen?

Touhulassa meidän kasvattajien tehtävänä on luoda mahdollisuudet lasten liikkumiselle ja siihen, että varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset toteutuvat päivän aikana. Nykyajan rakennettu ympäristö ei enää luo samankaltaisia mahdollisuuksia vapaaseen liikkumiseen kuin aiemmin. Lisäksi autolla kuljettaminen ja joukkoliikennevälineiden runsaus vähentää päivittäistä arki- ja hyötyliikuntaa entisestään.

Touhulassa myös haastetaan vanhempia liikkumaan yhdessä lasten kanssa erilaisten liikuntatapahtumien ja teemaviikkojen tai esimerkiksi autottoman päivän avulla.

 Touhulan liikuntapäiväkodissa lupaamme, että 

  • Lapsi pääsee kokeilemaan monipuolisesti erilaisia ja kuormittavuudeltaan eritasoisia liikunnan tapoja
  • Lapsi saa ohjatun liikkumisen lisäksi runsaasti mahdollisuuksia päivittäiseen omaehtoiseen liikuntaan sekä sisällä että ulkona
  • Päivän rakenne, ympäristöt ja sisällöt toteutetaan niin, että monipuolinen liikkuminen on mahdollista eri tilanteissa.
  • Liikuntavälineet ovat lasten käytettävissä myös omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana
  • Lasta innostetaan liikkumaan myös vapaa-ajalla erilaisissa tiloissa ja ulkona erilaisissa olosuhteissa

Näiden lupausten myötä liikunnallista kevättä!

Pirjo Kosonen
Palvelupäällikkö
Touhula-päiväkodit

 

Samankaltaisia postauksia