Takaisin postauksiin

Haluamme tarjota kaikille parempaa, emme kuori kermaa

  • Virpi Holmqvist Toimitusjohtaja

Olen seurannut viime viikkoina huolestuneena keskustelua, jota omasta alastani käydään. Yksityisen varhaiskasvatuksen sanotaan olevan “kermankuorintaa.” Tämä tuntuu kohtuuttomalta, sillä käytännössä toiminnassamme on kyse laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoamisesta. Tarjoamme tuhansille aikuisille työtä ja vanhemmille varmuuden, että heidän lapsensa saavat työpäivien aikana huolenpitoa.

Yksityisestä päivähoidosta on useita etuja kunnille, kaupungeille ja vanhemmille. Minä näen yksityisen varhaiskasvatuksen julkisen puolen kumppanina. Autamme täydentämään palveluita ja vastaamaan monipuolisesti kysyntään.

Yksityinen päivähoito on laadukasta

Yksityisessä päivähoidossa investoidaan laatuun, johtamiseen, henkilöstön koulutukseen, uusiin työvälineisiin ja toimitiloihin. Tämä kaikki tuo etuja kunnille ja kaupungeille, joiden alueella yksityinen päivähoitoyritys toimii. Sekä tietenkin alueen perheille.

Yksityiset toimijat kulkevat usein varhaiskasvatusalan kehityksen kärjessä. Tämä nostaa varhaiskasvatuksen laatua valtakunnallisesti. Yksityiset toimijat pystyvät hyödyntämään uutta teknologiaa ja tarjoamaan erikoistunutta päivähoitoa, kuten liikunnallisuutta.

Yksityiset toimijat auttavat kuntia

Kuntien talous on heikolla tolalla, ja sote-uudistus on myös laittanut monen kunnan investoinnit katkolle. Epävarmuus leimaa varhaiskasvatusalaa. Yksityiset toimijat ovatkin pystyneet helpottamaan kuntien investointipaineita. Kun kunnan investoinnit eivät ole kiinni rakennuksissa, pienentyy myös korjausriski mm. homeongelmien osalta.

Yksityisen puolen voitto ei saa olla tabu. Liikevoitto syntyy laadukkaasta työstä, johon vanhemmat ovat tyytyväisiä. Voittoa ei tehdä “kermankuorinnalla”, vaan se on tulosta pääsääntöisesti kustannustehokkaasta tilahallinnoinnista, työn organisoinnista, johdon ammattitaidosta, kilpailutetuista ja keskitetyistä sopimuksista sekä henkilökuntaan satsaamisesta. Voittoa ei missään nimessä tavoitella sillä, että lapsia olisi liikaa kirjoilla ja erityisen tuen tarvetta minimoitaisiin.

On myös hyvä huomioida, että aluehallintovirasto ja kunta valvovat omalta osaltaan mm. lasten määriä sekä henkilökunnan määrää suhteessa lapsiin. Tätä valvontaa tehdään myös yhtiön sisällä.

Yksityinen päivähoito tasa-arvoistaa

Yksityinen päivähoito ei eriarvoista tai syrji lapsia ja perheitä. Päinvastoin, palvelusetelin kautta monimuotoiset yksityiset varhaiskasvatuspalvelut ovat kaikkien kuntalaisten tarjolla. Samalla mahdollisuus valita päiväkodin sijainti vahvistuu kaikille.

Kunta päättää palveluseteliä koskevat säännöt palvelusetelikirjassa mm. erityisen tuen tarvetta vaativien lasten osalta. Kunta siis päättää, haluaako se yksityisten toimijoiden tarjoavan tätä palvelua. Useimmat kunnat haluavat, ja hyvä niin. Lapsen erityisiin tarpeisiin puuttuminen jo varhain parantaa lapsen elämänlaatua pitkällä tähtäimellä.

Sopimuksemme eivät salli lapsen sopimuksen irtisanomista esimerkiksi tuen tarpeen ilmenemisen vuoksi. Monissa kunnissa tämä asia on otettu huomioon jo palvelusetelisäännöissä. On kuitenkin kuntia, jotka eivät halua yksityisen hoitavan erityisen tuen tarvetta vaativia lapsia, ja näin ollen lapsi siirtyy tuen tarpeen ilmetessä kunnan päiväkotiin.

Mahdollisuus valita ja vaikuttaa varhaiskasvatukseen kuuluu mielestämme kaikille perheille. Ei sorruta perusteettomien pelkojen maalailuun, vaan pohditaan yhdessä, miten nostamme suomalaisen varhaiskasvatuksen maailman parhaaksi!

Samankaltaisia postauksia