Yksityinen päiväkoti

Moni perhe pohtii lapsen päiväkotipaikkaa valitessaan, kääntyäkö kunnallisen vai yksityisen päiväkodin puoleen. Jos valinta on yksityinen päiväkoti, mitä kaikkea se käytännössä tarkoittaa?

Eri palveluntuottaja, samat laatukriteerit

Yksi selkeä ero kunnallisen ja yksityisen päiväkodin välillä on palveluntuottaja: Kunnat joko tuottavat tarvittavat palvelut itse tai ostavat niitä yksityisiltä palveluntuottajilta. Tällöin huoltajat tekevät sopimuksen joko kunnan tai suoraan yksityisen päiväkodin kanssa.

Yksityistä varhaiskasvatusta koskevat samat laatukriteerit ja lait kuin kunnallista varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuslaki ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet siis pätevät molempiin täysin yhtäläisesti. Yksityisen päiväkodin toimintaa myös valvotaan säännöllisesti: kunnan varhaiskasvatuspalveluiden asiantuntijat käyvät kunnan tai kaupungin yksityisissä päiväkodeissa tarkistuskäynneillä vuosittain, tarvittaessa myös useammin.

Keräämme Touhulassa säännöllisesti palautetta asiakastyytyväisyyskyselyillä, joskin otamme mielellämme palautetta vastaan myös kyselyiden ulkopuolella. Tiedämme, että vanhemmat tuntevat oman lapsensa parhaiten, joten perheiden mielipiteet ovat arvokkaita toimintamme kehittämisessä.

Yksityiseen päiväkotiin hakeminen

Yksityisestä päiväkodista haetaan hoitopaikkaa useimmiten ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin. Touhulan tapauksessa tämä hoituu helposti päiväkotikohtaisten sivujemme kautta, joilta löydät linkin varhaiskasvatushakemuksen täyttämiseen. Touhulasta ollaan sinuun yhteydessä viikon sisällä hakemuksen jättämisestä. Hakumenettelyissä voi olla kuntakohtaisia eroja, joten tarkistathan oman paikkakuntasi hakukäytänteet päiväkodin sivuilta, ja etenet annettujen ohjeiden mukaan.

Hakemus ei vielä sitouta varhaiskasvatuksen aloittamiseen. Halutessasi voit käydä tutustumassa valitsemaasi päiväkotiin paikan päällä ennen lopullisen palvelusopimuksen allekirjoittamista. Voit olla myös suoraan yhteydessä kiinnostavan päiväkodin johtajaan mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä.

Paikkaa hakiessa kannattaa ottaa huomioon mahdolliset jonot. Osaan päiväkodeista voi päästä nopeallakin aikataululla, mutta suosituimpien päiväkotien kohdalla saatat joutua varautumaan pidempään jonotukseen. Mitä aiemmin olet asian kanssa liikkeellä, sitä varmemmin saat hoitopaikan haluamastasi päiväkodista.

Yksityisen varhaiskasvatuksen monipuolisuus

Kunnallisiin päiväkoteihin verrattuna yksityisessä päivähoidossa on tarjolla erilaisia teemapäiväkoteja.

Touhulan päiväkodeilla esimerkiksi on omat teemansa, joiden mukaan päiväkodeissa toimitaan; nämä vaihtelevat liikunnasta ja seikkailusta kieleen, taiteeseen, tieteeseen ja luontoon. Teemoista jokainen seuraa Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelmassa esitettyjä oppimisen tavoitteita. Voit lukea erilaisista teemoistamme lisää täällä.

Teemoittelu tuo lapsen päiväkotipäiviin tapahtumarikkautta ja mielenkiintoa. Teemojen kautta luomme myös uusia mahdollisuuksia lapsen itseilmaisulle ja itseymmärrykselle ja pyrimme siten tarjoamaan kokemuksia onnellisesta lapsuudesta.

Yhdessä perheen kanssa teemme kullekin lapselle henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman. Yhteistyötä vanhempien kanssa jatketaan lisäksi muun muassa järjestämiemme perhetapahtumien ja vanhempainiltojen kautta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen tuet

Useat kunnat antavat yksityisiä päivähoitopalveluita käyttäville mahdollisuuden hakea palveluseteliä. Kriteerit palvelusetelin hakemiselle ja sen arvon määräytymiselle vaihtelevat aina hieman kunnittain, mutta yleisesti perheen koko, tulot, lapsen ikä ja hoidon tarve vaikuttavat niihin eniten. Tarkempia tietoja palvelusetelistä sekä kuntasi hyväksymät palvelusetelipäiväkodit löydät asuinkuntasi omilta nettisivuilta.

Toisena mahdollisuutena on hakea Kelan yksityisen hoidon tukea, joka koostuu hoitorahasta, hoitolisästä ja kunnasta riippuen myös kuntalisästä. Yksityisen hoidon tukeen voit tutustua tarkemmin Kelan sivuilla.

Huomioithan, että näistä kahdesta tukimuodosta – palvelusetelistä ja yksityisen hoidon tuesta – voit saada käyttöösi ainoastaan jomman kumman.

Yksityisen varhaiskasvatuksen hinta

Yksityistä varhaiskasvatusta pidetään yleisesti kunnallista päivähoitoa kalliimpina. Tämä ei kuitenkaan pidä yksiselitteisesti aina paikkaansa, sillä edellä mainitut tuet laskevat kustannuksia usein samalle tasolle kunnallisen päivähoidon kanssa. Tarkemmat tiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista löytyvät päiväkotikohtaisilta sivuilta.