Takaisin postauksiin

Ympäristöseikkailijan diplomi Touhulassa

Mikä seuraavista ei kuulu jokamiehenoikeuksiin: onkiminen, tulenteko vai telttailu? Mitkä eläimet nukkuvat talviunta ja mitä ei saa laittaa metallinkeräykseen?

Näitä sekä monia muita ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvää teemoja pohtivat Touhula-päiväkotien 5–7-vuotiaat lapset kevään aikana suorittaessaan ympäristöseikkailijan diplomia.

Touhulan ympäristöseikkailijan diplomin on suunnitellut varhaiskasvatuksen opettaja Tiina Nurmela. Hän toimii esiopettajana Touhula Linnanmaalla, Oulussa.

– Ympäristöseikkailijan diplomin tavoitteena on lasten ympäristöosaamisen lisääminen ja luontoyhteyden vahvistaminen. Diplomi tarjoaa opettajille selkeät materiaalit ja sen avulla kartoitetaan myös lasten ympäristötietoutta, Nurmela kertoo.

Touhulan ympäristöseikkailijan diplomissa pohditaan jokamiehenoikeuksia.

Nurmela tekee varhaiskasvatuksen opettajan työn ohessa maisteriopintoja Oulun yliopistoon. Keväällä 2021 hän suoritti opintoihin kuuluvaa työelämäharjoittelua Touhulan varhaiskasvatustiimissä. Siellä syntyi idea kaikille Touhulan päiväkodeille suunnatusta yhteisestä ympäristökasvatusmateriaalista.

– Diplomin osa-alueet ovat jokamiehenoikeudet, lajitunnistus, kierrätys, ruokahävikki ja energiansäästö. Diplomin tehtävät on koostettu Touhulassa käytössä olevan pedagogisen vuosisuunnitelman, Touhula Rytmin, pohjalta. Touhula Rytmi taas pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, Nurmela summaa.

Kierrätys on tärkeä osa ympäristökasvatusta.

Metsämuskaria ja majoja

Ympäristökasvatuksen ja luontoyhteyden hyödyistä on puhuttu viime aikoina paljon: Metsässä lasten motoriset taidot kehittyvät, stressitasot laskevat ja luovuus lisääntyy. Nurmelan omalla työpaikalla, Touhula Linnanmaalla, kestävän kehityksen teemat ovat tiivis osa arkea ja lapsiryhmät retkeilevät päiväkodin lähiluonnossa noin kaksi kertaa viikossa.

– Metsään on helppo viedä sisältä tuttua toimintaa, muun muassa muskari- tai lukuhetki. Myös erilaiset temppuradat on mahdollista toteuttaa luontoa hyödyntäen. Lajitunnistus ja majan rakentaminen ovat myös tärkeä osa metsäretkiä, Nurmela kuvaa.

– Ei niiden tarvitse olla mitenkään suuria asioita, mitä metsässä tehdään. Metsä on niin laaja tila, että sieltä jokainen lapsi löytää oman paikkansa ja leikkinsä. Luonto ympäristö rauhoittaa leikkiä ja äänentaso laskee. Metsä on myös hyvin tasa-arvoinen paikka. Leikkiporukat muodostuvat metsässä uudella tavalla ja lasten erilaiset kiinnostuksen kohteet eivät rajoita yhteistä leikkiä samalla tavoin kuin sisätiloissa.

Elokuussa 2021 Touhula Linnanmaalla aloitti Suomen ladun kriteerien mukainen Luonnossa kotonaan -ryhmä. 5–6-vuotiaille suunnatussa ryhmässä sitoudutaan päivittäiseen ulkoiluun, retkeillään useita kertoja viikossa sekä vaalitaan kestäviä elämäntapoja.

Suomen lasten metsäretkipäivää vietetään 13.5.2022.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen opettaja Tiina Nurmelatiina.nurmela@touhula.fi

Samankaltaisia postauksia