Takaisin postauksiin

Touhulan uusi rahoitus- ja omistusjärjestely varmistunut 

Touhula on neuvotellut rahoittajiensa kanssa uuden rahoitus- ja omistusjärjestelynRatkaisulla tuetaan yhtiön maksuvalmiutta yrityssaneerauksen läpiviemiseksi ja toiminnan tervehdyttämiseksi.

Varhaiskasvatuspalveluita tuottavan Touhula-konsernin (Suomen VAKA-palvelut I Oy) vuosi 2019 oli poikkeuksellisen haastava. Taustalla on pääosin toimialan yleisen kulutason ja palkkakustannusten nousu, samaan aikaan kun kuntien palveluseteleiden hinnat ovat pysyneet pääasiallisesti ennallaan ja konsernitasolla päiväkotien täyttöaste on laskenut. Lisäksi toiminta vaikeutui kevään aikana entisestään koronaviruspandemiasta johtuneen poikkeusolotilan vuoksi. Koronapandemia on myös tuonut epävarmuutta toimintaan lähitulevaisuutta ajatellen.

Touhula-konsernin operatiivinen liiketoiminta kääntyi tappiolliseksi tilikaudella 2019. Yhtiön raportoitu liikevaihto tilikaudelta oli 113,7 miljoonaa euroa ja tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia laski -4,0 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli -3,3 miljoonaa euroa vuonna 2019, eikä sen odoteta kääntyvän positiiviseksi vuonna 2020. Tappiollisuudesta ja lisääntyneestä epävarmuudesta johtuen tilinpäätös tuli laatia ei-jatkuvuuden periaatteella ja Touhulan hallitus joutui toukokuussa toteamaan Touhula-päiväkotien omat pääomat menetetyksi.

Haastavan tilanteen johdosta Touhula-päiväkodit jätti yrityssaneeraushakemuksen 14.5. ja yhtiö hyväksyttiin saneeraukseen 15.5. Toimenpiteellä pyritään tervehdyttämään Touhulan talous ja varmistamaan toiminnan jatkuvuus. Osana saneerausta Touhula kävi myös 15.6. päättyneet yhteistoimintaneuvottelut, joiden lopputuloksena Touhulan toiminta päättyy 43 päiväkodissa vuoden 2020 aikana.

Touhulan rahoittajien kanssa on nyt neuvoteltu pääomarakenteen uudelleenjärjestelyn sekä uuden rahoituksen sisältävä ratkaisu, jolla tuetaan yhtiön maksuvalmiutta yrityssaneerauksen läpiviemiseksi ja toiminnan tervehdyttämiseksi. Touhulan pääomistaja EQT sijoittaa yhtiöön uutta pääomaa ja jatkaa pääomistajana. Osana rahoitusjärjestelyä Touhulan omistusta siirtyy myös sen rahoittajille, OP:lle ja Ilmariselle. 

”Kesäkuun yhteistoimintaneuvottelujen lopputulos oli todella raskas ja yhtiön tilanne on kokonaisuudessaan ollut varsin vaikea. Uusi rahoitus ja pääoma turvaavat Touhulan toiminnan jatkuvuuden sekä maksuvalmiuden. Samalla on tärkeää muistaa, että valtaosa päiväkodeistamme on taloudellisesti vakaita. Arki yli 140 päiväkodissamme ympäri Suomen jatkuu nyt syksyllä aiempaan tapaan”, toteaa Touhulan toimitusjohtaja Minna Elomaa

Lisätiedot: 

Toimitusjohtaja Minna Elomaa, puh. 040 7471 786 / minna.elomaa@touhula.fi

Viestintäjohtaja Ossi Ahto, puh.  0400 833 883 / ossi.ahto@touhula.fi 

—–

Touhula’s new financing and ownership arrangement has been confirmed 

Touhula has negotiated a new financing and ownership arrangement with its financiers. The solution supports the company’s liquidity to carry out corporate restructuring and rehabilitate operations. 

The year 2019 of the Touhula Group (Suomen VAKA –palvelut I Oy), which provides early childhood education services, was exceptionally challenging. The main reason was the increase in the general cost level and wage costs in the industry, at the same time as the prices of municipal service vouchers have remained largely unchanged and the occupancy rate of day care centres at the group level has decreased. In addition, operations became even more difficult during the spring due to the situation caused by a coronavirus pandemic. The corona pandemic has also brought uncertainty to operations for the near future.

Touhula’s operating business turned negative in the financial year 2019. The company’s reported net sales for the financial year were EUR 113.7 million and the result before depreciation and impairment decreased to EUR -4.0 million. Cash flow from operating activities was EUR -3.3 million in 2019 and is not expected to turn positive in 2020. Due to the loss and increased uncertainty, the financial statements had to be prepared on a non going concern basis and company’s board had to declare Touhula’s equity lost in May.

Due to the challenging situation, Touhula submitted a corporate restructuring application on 14th of May and the company was approved for this on 15th of May. The aim of the measure is to rehabilitate Touhula’s economy and ensure the continuity of operations. As part of the restructuring, Touhula also went through the co-operation negotiations. As a result of this, Touhula’s operations will end in 43 kindergartens during 2020.

A solution has now been negotiated with Touhula’s financiers. It includes a restructuring of the capital structure and new financing, which will support the company’s liquidity in order to carry out corporate restructuring and rehabilitate operations. EQT, the main owner of Touhula, will invest new capital in the company and will continue as the main owner. As part of the financing arrangement, part of Touhula’s ownership will also be transferred to its financiers, OP and Ilmarinen.

“The outcome of the co-operation negotiations in June was really difficult and the company’s situation as a whole has been quite challenging. The new financing and capital will ensure the continuity of Touhula’s operations and liquidity. At the same time, it is important to remember that the majority of our daycare centres are financially stable. Everyday life in over 140 Touhula day care centres all around Finland will continue in the autumn as before”says Minna Elomaa, CEO of Touhula.

For additional information: 

CEO Minna Elomaa, tel. +358 40 747 1786 / minna.elomaa@touhula.fi

CMO Ossi Ahto, puh.  tel. +358 40 083 3 883 / ossi.ahto@touhula.fi 

Samankaltaisia postauksia