Takaisin postauksiin

Touhula Merivirran toiminta saa kiitosta vanhemmilta

Kouvolassa toimiva päiväkoti Touhula Merivirta on saanut paljon positiivista palautetta, sillä vanhemmat ovat erittäin tyytyväisiä päiväkodin toimintaan ja henkilökuntaan.

Touhula Merivirran johtajana aloitti elokuussa 2020 Meri-Tuuli Härkin, joka työskenteli aiemmin päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana. Yhdessä koko Merivirran henkilökunnan kanssa Meri-Tuuli ja päiväkodin muut työntekijät ovat saaneet aikaan suuren muutoksen, joka näkyy sekä lasten että työntekijöiden arjessa. Päiväkodin hyvä ilmapiiri välittyy vanhemmille asti, mistä kertovat erinomaiset asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Paljon positiivista palautetta päiväkodille ja henkilöstölle

Muun muassa lasten viihtyvyys, hyvä sisäinen ilmapiiri, päiväkodin teemaa tukeva tekeminen ja aktiviteetit sekä lämpimät kohtaamiset henkilökunnan kanssa ovat saaneet erityistä kiitosta. Positiivisen palautteen kohteena ovat olleet myös onnistunut tiedonkulku sekä henkilöstön motivaatio työskennellä lasten ja perheiden parhaaksi. Yllättävää ja erittäin paljon mieltä lämmittävää palautetta on tullut muiltakin kuin nykyisiltä asiakkailta.

– Meille on tullut viime aikoina uusia asiakkaita, jotka ovat hakeutuneet Merivirtaan juuri vanhemmilta saadun positiivisen palautteen perusteella, Meri-Tuuli kertoo.

Vaikka asiakastyytyväisyyskyselyt ovat tärkeä tapa saada palautetta, suoraan vanhemmilta tuleva avoin ja kasvokkain annettava palaute on ollut erityisen arvokasta ja kannustavaa.

– On hienoa, että vanhemmat antavat lapsiryhmien kasvattajille palautetta myös henkilökohtaisesti, Meri-Tuuli sanoo.

Muutoksilla kohti sujuvampaa päiväkodin arkea

Viime kuukausien positiivisesta palautteesta huolimatta vielä edellisen kevään alussa päiväkodin arjessa oli joitakin haasteita. Kiitettävän asiakastyytyväisyyden saavuttaminen on vaatinut uudelta päiväkodin johtajalta sekä koko henkilöstöltä paljon työtä ja yhteen hiileen puhaltamista.

–Viime toimintakausi oli ollut vähän karikkoinen. Oli ollut haasteita henkilöstön vaihtuvuudessa ja siitä aiheutuneessa turvattomuuden tunteessa. Arki koettiin aiemmin levottomana, joten pedagogiikkakaan ei siten toteutunut ihan toivotulla tasolla ja seikkailuteema jäi vähän vajavaiseksi. Tämän lisäksi tiedonkulussa oli puutteita, Meri-Tuuli kertoo.

Yksi tärkeä muutos edellisestä toimintakaudesta liittyi henkilökunnan osallistamiseen ja työyhteisön keskinäiseen avoimuuteen. Nyt ratkaisuja ja kehittämistyötä tehdään yhdessä koko henkilökunnan kanssa siten, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Henkilöstön kanssa käydään säännöllisesti lävitse saadut asiakaspalautteet ja pohditaan yhdessä konkreettisia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sujuvalla ja avoimella viestinnällä, vastuun jakamisella, henkilöstön vahvalla muutoshalukkuudella sekä uusia ideoita omaksumalla onnistuttiin ratkaisemaan aiempia haasteita. Henkilökunnan vaihtuvuuden lisäksi eräs edellisen toimintakauden ongelmista oli vaihtelevien sijaisten suuri määrä. Tämä tuotti hankaluuksia ja epävarmuutta sekä vanhemmille että henkilökunnalle, mutta myös lapsille.

Sijaisongelmaan löydettiin kuitenkin ratkaisu ja nyt Merivirralla on muutamia tuttuja vakiosijaisia, jotka on perehdytetty talon tavoille. He tuntevat lapset sekä perheet jo entuudestaan.

Merivirrassa pyritään siihen, että sijaisten kanssa ei olisi päivittäistä vaihtuvuutta, minkä lisäksi vanhemmille tiedotetaan mahdollisista muutoksista henkilöstössä. Täten vanhemmilla on aina tiedossa, ketkä lasten kanssa seikkailevat. Lapset hyvin tunteva henkilöstö onkin tärkeä osa päiväkodin sujuvaa arkea.

– Oman lapsiryhmän tunteminen ja lasten havainnointi on kaiken A ja O. Kysellään ahkerasti lasten toiveita ja tunnetaan mistä he ovat kiinnostuneita ja mitkä heidän vahvuutensa ovat, lastenhoitaja Tia Holm kuvailee. Hän työskentelee  3-4-vuotiaiden ryhmässä.

Avoimuus ja läpinäkyvyys rakentavat luottamusta

Eräs iso muutos aiempaan on näkynyt tavassa, jolla päiväkoti viestii vanhempien kanssa. Nykyään Merivirrassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota siihen, että jokaiselta ryhmältä lähtee viikkotiedote, jossa kerrotaan seuraavan viikon kulku ja mitä kuluneella viikolla on tehty. Nyt varulla on jopa suunnitelma tiedottamista varten, jos jostakin ryhmästä sattuisi olemaan kasvattajia pois. Meri-Tuulikin osallistuu aktiivisesti asioista tiedottamiseen.

– Minultakin lähtee vähintään kuukausittain päiväkodin johtajan kuukausikirje, jossa nidon yhteen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ja kerron meidän arjen kuulumisia päiväkodin johtajan näkökulmasta. Avaan myös rehdisti asiakastyytyväisyyskyselyssä nousseet epäkohdat ja kerron, kuinka lähdemme niitä jatkossa henkilöstön kanssa kehittämään. Se on saanut vanhemmilta kiitosta ja tuntuu, että he ovat nyt kartalla siitä, mitä täällä tapahtuu.

Meri-Tuulin ja Tian mukaan tavoitteena on välittää vanhemmille tunne, että päiväkodissa ollaan heitä varten ja ollaan kiinnostuneita heidän, lasten ja perheiden asioista. Lisäksi viestintään kuuluu muistakin kuin kivoista asioista kertominen.

– Toimitaan avoimesti, ei salata tai peitellä haastavimpiakaan tilanteita, sillä välillä päiväkodissa sattuu ja tapahtuu pieniä haavereita ja konfliktitilanteita. Nehän kuuluvat myös lapsen oppimiseen ja kehittymiseen. Aina kun jotain poikkeavaa tapahtuu tai meillä nousee huoli, kerromme siitä avoimesti vanhemmalle, kuten kerromme niistä iloisista hetkistä ja onnistumisistakin, Meri-Tuuli kertoo.

– Kehitettävät asiat nostetaan jalustalle ja näkyviin vanhemmille. Tällaisesta on tullut hyvää palautetta, lastenhoitaja Tia Holm komppaa.

Päiväkodinjohtaja Meri-Tuuli Härkin painottaa, että tällainen avoimuus on ollut äärimmäisen tärkeää luottamuksen ja läpinäkyvyyden saavuttamiseksi.

– On tärkeää, että päiväkodin toiminta on läpinäkyvää. Vaikka oltaisiin lasisessa akvaariossa, niin kaikki mitä lasten kanssa tehdään on ok, kaikki vanhemmat voisivat olla ulkona katsomassa ja olisivat silti tyytyväisiä siihen miten me toimimme. Se on sellainen ajatusmaailma, jonka mukaan meidän jokaisen tulisi täällä toimia, Meri-Tuuli muistuttaa.

Tutustu Touhula Merivirtaan

Teksti: Valtteri Mustonen / S360

Samankaltaisia postauksia