Takaisin postauksiin

Touhula arvioi edellytyksiä toiminnan jatkamiselle kymmenessä päiväkodissa ja aloittaa asiaan liittyen yt-neuvottelut

Touhula arvioi edellytyksiä toiminnan jatkamiselle yhteensä kymmenessä päiväkodissa.

Arvioitavat päiväkodit sijaitsevat sellaisilla alueilla, joissa lapsien lukumäärä on laskenut merkittävästi tai joissa palvelusetelien hintataso tai yksityisen hoidon tuki on niin matala, että palvelun tuottaminen on tappiollista, eikä toiminnan jatkamiselle nykyisellään ole edellytyksiä.

Arvioinnin piiriin kuuluvissa päiväkodeissa aloitetaan 26.5.2021 yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat yhteensä 103 työntekijää. Kyseisille päiväkodeille on laadittu alustavat suunnitelmat mahdollisten sulkemisten varalle.

Jokaisen arvioitavan päiväkodin tilanne tullaan käsittelemään yhdessä kyseisten kuntien kanssa etsien vielä yhdessä ratkaisuja toiminnan jatkamiselle. Mikäli sulkemissuunnitelmat toteutuisivat, Touhula pyrkii auttamaan perheitä siinä, että suljettavien päiväkotien lapsille löydetään korvaavat varhaiskasvatuspaikat.

”Lähdemme nyt tunnistettujen päiväkotien osalta hakemaan ratkaisuja yhdessä kuntien, vuokranantajien ja henkilöstön kanssa tulevissa neuvotteluissa. Pyrimme siihen, että arki jatkuu normaalisti. Olen pahoillani, että joudumme tässä yhteydessä käynnistämään yt-neuvottelut ja ymmärrän, että tilanne on haastava sekä työntekijöillemme että asiakasperheillemme kyseisissä päiväkodeissa”, toteaa toimitusjohtaja Minna Elomaa.

Touhulan muut 132 päiväkotia jatkavat toimintaansa normaalisti.

Neuvottelut koskevat seuraavia Touhulan päiväkoteja:

 • Touhula Starlight, Helsinki
 • Touhula Pitäjänmäki, Helsinki
 • Touhula Riemurinne, Hyvinkää
 • Touhula Jokilaiva, Kerava
 • Touhula Niittytie, Vihti
 • Touhula Kädenjälki, Uurainen
 • Touhula Vipellys, Äänekoski
 • Touhula Pudasjärvi, Pudasjärvi
 • Touhula Vauhtivekara, Muhos
 • Touhula Harjuntähti, Ii

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Minna Elomaa, puh. 040 747 1786, minna.elomaa@touhula.fi
Viestintäjohtaja Ossi Ahto, puh. 040 083 3883, ossi.ahto@touhula.fi

 

Touhula is assessing the preconditions for continuing operations in ten day care centres and will start co-operation negotiations

Touhula is assessing the conditions for continuing operations in a total of ten daycare centres. The daycare centres under assessment are located in areas where the number of children has decreased significantly or where the price level of service vouchers or private care support is so low that the provision of the service is unprofitable and there are currently no conditions for continuing to operate.

On 26 May 2021, co-operation negotiations will be opened in the units covered by the evaluation, involving a total of 103 employees. Preliminary plans have been drawn up for these units in the event of possible closures.

The situation of each unit under assessment will be discussed together with the municipalities concerned, while still looking for solutions to continue operations. Should the closure plans materialize, Touhula will work to help families find replacement care for the children in the units to be closed.

“We are now starting to look for solutions for the identified units together with the municipalities, landlords and staff in future negotiations. We strive for everyday life to continue as normal. I am sorry that we have to start co-operation negotiations and I understand that the situation is challenging for both our employees and our client families in these daycare centres, ”says CEO Minna Elomaa.

The other 132 daycare centres in Touhula will continue to operate normally.

The negotiations concern the following daycare centres in Touhula:

 • Touhula Starlight, Helsinki
 • Touhula Pitäjänmäki, Helsinki
 • Touhula Riemurinne, Hyvinkää
 • Touhula Jokilaiva, Kerava
 • Touhula Niittytie, Vihti
 • Touhula Kädenjälki, Uurainen
 • Touhula Vipellys, Äänekoski
 • Touhula Pudasjärvi, Pudasjärvi
 • Touhula Vauhtivekara, Muhos
 • Touhula Harjuntähti, Ii

More information:
CEO Minna Elomaa, tel. +358 40 747 1786, minna.elomaa@touhula.fi
CMO Ossi Ahto, tel. +358 40 083 3883, ossi.ahto@touhula.fi

Samankaltaisia postauksia