Takaisin postauksiin

Touhula aloittaa yt-neuvottelut 15 päiväkodissa

Touhula hyväksyttiin yrityssaneeraukseen toukokuussa 2020. Sen jälkeen Touhulassa on valmisteltu saneerausohjelmaehdotusta, joka annetaan eteenpäin 13.9.2021. Hyväksyttävä ohjelma edellyttää, että Touhulan toiminta on jatkossa kannattavaa ja Touhula pystyy hoitamaan velvoitteensa velkojilleen suunnitelman mukaisesti.

Ohjelman velvoitteiden vuoksi arvioimme edellytyksiä toiminnan jatkamiselle yhteensä 15 päiväkodissa. Arvioinnin piiriin kuuluvissa päiväkodeissa aloitetaan 15.9.2021 yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat yhteensä 190 työntekijää. Arvioitavat päiväkodit sijaitsevat sellaisilla alueilla, joissa lapsien lukumäärä on laskenut merkittävästi tai joissa palvelusetelien hintataso tai yksityisen hoidon tuki on niin matala, että palvelun tuottaminen on tappiollista, eikä toiminnan jatkamiselle nykyisellään ole edellytyksiä. Neuvottelujen lopputuloksena kyseiset päiväkodit saatetaan sulkea.

”Tilanne on erittäin ikävä ja olemme todella pahoillamme, että joudumme käynnistämään yt-neuvottelut. Yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi meidän on kuitenkin välttämätöntä varmistaa toimintamme kannattavuus. Neuvottelujen piirissä olevien päiväkodeissa palvelun tuottaminen on tällä hetkellä tappiollista, emmekä näe tilanteen olevan muuttumassa. Olen pahoillani, että joudumme suunnittelemaan päiväkotien sulkemisia”, toteaa Touhulan toimitusjohtaja Sari Saari.

Jokaisen arvioitavan päiväkodin tilanne tullaan käsittelemään yhdessä kyseisten  kuntien kanssa etsien vielä yhdessä ratkaisuja toiminnan mahdolliselle jatkamiselle.

Touhulan muut 115 päiväkotia jatkavat toimintaansa normaalisti.

Neuvottelut koskevat seuraavia Touhulan päiväkoteja:

 • Touhula Kivitasku, Helsinki
 • Touhula Lassila, Helsinki
 • HEI Ruoholahti, Helsinki
 • Touhula Aarresaari, Jyväskylä
 • Touhula Amiraali, Jyväskylä
 • Touhula Fabriikki, Jyväskylä
 • Touhula Kulmakartano, Jyväskylä
 • Touhula Pikku-Proffa, Kempele
 • Touhula TouhuVekara, Kempele
 • Touhula Sukkela, Kotka
 • Touhula Merihevonen, Lapua
 • Touhula Vappula, Lohja
 • Touhula Touhukas, Nokia
 • Touhula Otsontähti, Seinäjoki
 • Touhula Ipanala, Tampere

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sari Saari
Puh. 040 566 5236, sari.saari@touhula.fi

 

Touhula starts co-operation negotiations in 15 daycare centres

Touhula was approved for corporate restructuring in May 2020. Since then, a proposal for a restructuring program has been prepared in Touhula, which will be submitted on 13 September 2021. An acceptable program requires that Touhula’s operations be profitable in the future and that Touhula is able to meet its obligations to its creditors as planned.

Due to the obligations of the program, we are assessing the conditions for continuing operations in a total of 15 daycare centres. On 15 September 2021, co-operation negotiations will be opened in the daycare centres covered by the evaluation, involving a total of 190 employees. Units under assessment are located in areas where the number of children has decreased significantly or where the price level of service vouchers or private care support is so low that the provision of the service is unprofitable and there are currently no conditions for continuing to operate. As a result of the negotiations, these daycare centres may be closed.

”The situation is very unfortunate and we are really sorry that we have to start co-operation negotiations. However, in order to secure the company’s operating conditions, it is necessary for us to ensure the profitability of our operations. The provision of the service in the daycare centres under negotiation is currently unprofitable, and we do not see the situation changing. I am sorry that we have to plan the closures of these daycare centres,” says Sari Saari, CEO of Touhula.

The situation of each daycare centre to be assessed will be discussed together with the municipalities concerned, while still seeking solutions for the possible continuation of operations.

The other 115 daycare centres in Touhula will continue to operate normally.

The negotiations concern the following units in Touhula:

 • Touhula Kivitasku, Helsinki
 • Touhula Lassila, Helsinki
 • HEI Ruoholahti, Helsinki
 • Touhula Aarresaari, Jyväskylä
 • Touhula Amiraali, Jyväskylä
 • Touhula Fabriikki, Jyväskylä
 • Touhula Kulmakartano, Jyväskylä
 • Touhula Pikku-Proffa, Kempele
 • Touhula TouhuVekara, Kempele
 • Touhula Sukkela, Kotka
 • Touhula Merihevonen, Lapua
 • Touhula Vappula, Lohja
 • Touhula Touhukas, Nokia
 • Touhula Otsontähti, Seinäjoki
 • Touhula Ipanala, Tampere

More information:
CEO Sari Saari
Tel. 040 566 5236, sari.saari@touhula.fi

Samankaltaisia postauksia