Takaisin postauksiin

Miksi lapseni päiväkoti saatetaan sulkea?

Olemme saaneet vanhemmilta runsaasti kysymyksiä koskien Touhulan yt-neuvotteluja ja päiväkotien mahdollista sulkemista. Koostimme vastaukset useimmin toistuviin kysymyksiin.

Yt-neuvottelujen kohteeksi päätymisessä ei ole kysymys yksittäisen päiväkodin toiminnan laadusta vaan siitä, nähdäänkö paikallinen toiminta jatkossa taloudellisesti kestävänä vai ei.

Touhulan yt-neuvottelut alkavat maanantaina 1.6. ja päätökset jatkosta tehdään kesäkuun puolivälissä. Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti, kun se on mahdollista.

Miksi meidän päiväkotimme saatetaan sulkea?

Yksittäisen päiväkodin taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat merkittävimmin kaksi asiaa: päiväkodin lapsimäärä suhteessa paikkamäärään sekä kunnan maksama hinta palvelun tuottajalle. Jos jompikumpi tai molemmat edellä mainituista ovat sillä tasolla, että varhaiskasvatuksen järjestäminen ei ole taloudellisesti kestävää, meidän on välttämätöntä pohtia toiminnan jatkoa. Tämä on edessä silloin, kun näköpiirissä ei ole merkittävää muutosta lapsimäärään tai kunnan maksamaan korvaukseen.

Touhula on nyt yrityssaneerauksessa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tappiollisten päiväkotiemme tilanne on välttämätöntä saada tavalla tai toisella ratkaistua. Yt-neuvottelut taloudellisesti haastavissa päiväkodeissa ovat erittäin ikävä mutta välttämätön toimenpide, jota ilman yritys ei voi jatkaa.

Mistä saamme hoitopaikan, jos lapseni päiväkoti suljetaan?

Yt-neuvottelut koskevat 43 päiväkotia ja niiden ulkopuolella on yli 140 Touhulaa. Voitte halutessanne olla yhteydessä läheisten Touhula-päiväkotien johtajiin, mikäli haluatte jo nyt keskustella mahdollisesta siirtymisestä niihin. Päiväkotien johtajat tietävät parhaiten omien päiväkotiensa paikkatilanteen ja pystyvät kertomaan, miltä tilanne syksyn osalta näyttää.

Mikäli samalla paikkakunnalla ei ole muita Touhulan päiväkoteja, voitte halutessanne keskustella muista tarjolla olevista vaihtoehdoista kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.

Voimmeko me vanhemmat tehdä jotakin, jotta päiväkodin toiminta jatkuisi?

Päiväkotien sulkemissuunnitelmat käsitellään osana yt-neuvotteluja. Yhtä aikaa yt-neuvotteluiden kanssa neuvottelemme toiminnan jatkosta kuntien ja joidenkin vuokranantajien kanssa. Näissä neuvotteluissa vanhemmilla ei ole roolia.

Yt-neuvottelut päättyvät aikaisintaan 15.6. ja sen jälkeen osaamme kertoa teille vanhemmille lisää jatkotoimenpiteitä.

Samankaltaisia postauksia