Det är viktigt att göra saker tillsammans!

  • Laleh 34 år
    Barnträdgårdslärare, Touhula Yli-Maaria, Åbo. Medlem i Touhula-gänget sedan år 2016.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Barnen och den tid vi tillbringar tillsammans, och att man ser hur barnen utvecklas hela tiden. Det är också fint att upptäcka vilka olika och fina personligheter alla barn är.

Hur är Touhula som arbetsgivare?

Som arbetsgivare är Touhula bra och pålitlig.

Vad är viktigt i ditt arbete?

Att verksamheten utgår från barnet och att föräldrarna engageras i verksamheten. Det är viktigt att personalen är permanent och professionell.

Berätta om barngruppen du jobbar i?

Gruppen är väldigt hjärtlig och härlig. Barnen i gruppen är underbara, hurtiga och glada 1–3 åringar.

Vilka förväntningar har du på det nya året?

Jag förväntar mig att få fortsätta arbeta med mitt stimulerande jobb, och på att kontinuerligt få utvecklas inom arbetet.

Vilka framtidsförväntningar har du?

Jag hoppas att barnen, föräldrarna och personalen uppmärksammas lika väl som hittills.

Vilket är ditt mest oförglömliga ögonblick vid Touhula?

Det finns många oförglömliga ögonblick, eftersom det dagligen uppstår roliga situationer tillsammans med barnen.