Partnersamarbete

Touhula samarbetar aktivt med såväl nationella som lokala partner. Mångsidiga samarbeten berikar och glädjer oss både i vår vardag på daghemmet och på utsidan.

 • Suomen Latu ”Hemma i naturen”  -verksamhet

  ”Hemma i naturen”  -verksamhet

  Lek, utomhuspedagogik och fridfull utevistelse i naturen är en naturlig del av verksamheten i de barngrupper som följer Suomen Latus uppställda kriterier. Dessa barngrupper vistas dagligen utomhus flera timmar per dag och gör utflykter i naturen minst tre gånger per vecka.

  Sedan augusti 2022 finns det i följande Touhula daghem ”Hemma i naturen” barngrupper:

  Touhula Linnanmaa, Uleåborg
  Touhula TaikaVekara, Uleåborg
  Touhula Murto, Tyrnävä
  Touhula Helmiina, Ylivieska
  Touhula Villiina, Ylivieska

  ”Hemma i naturen” -verksamheten har koordinerats sedan 1999 av Suomen Latu – Friluftsorganisationen i Finland. Verksamhetens fokus ligger på natur- och miljöfostran för småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamhet för skolelever.

 • ISS Finlands ledande företag för fastighetstjänster

  Finlands ledande företag för fastighetstjänster

  ISS producerar helhetstjänster för sina kunder, bestående av städning, fastighetsunderhåll, mat- och säkerhetstjänster, samt relaterade stödtjänster.

  ISS har lovat Touhula att vara en pålitlig, ansvarsfull och professionell partner för fastighetstjänster som bidrar till en smidig vardag. ISS proffs som arbetar i daghemsmiljön förstår sitt ansvar som fostrare på sidan om: vi visar exempel genom att bete oss glatt och artigt, samt genom att göra vårt arbete väl, och med rätt slags yrkesstolthet.