Olympiska Kommittén

Målet är att ge barnen en ännu rörligare dag

Touhula Småbarnsfostran och Finlands Olympiska kommitté samarbetet baseras på sakkunskap. Från början av år 2017 gick alla Touhula daghem med i programmet “Ilo kasvaa liikkuen”. Programmets utmärkta innehåll och nätverk utnyttjas i vardagen för att öka barnens rörlighet under daghemsdagen.

Tillsammans bär Olympiska kommittén och alla Touhula daghem ansvar för att barnen ska röra på sig mera. Den här nya typen av samarbete har som mål att främja och utveckla den finländska motionsinriktade småbarnsfostran.

Genom samarbetet introduceras inspirerande innehåll i daghemmens vardag för att trappa upp den dagliga rörligheten för varje barn. Samtidigt skapas nytt och innovativt innehåll för att främja och utvecklarörlig småbarnsfostran i Finland.