Kide Science

Hauskaa tiedettä lapsille

Kide Science painottaa leikillistä oppimista, tarinoita ja draamaa. Arjen ihmeellisiin ilmiöihin tutustutaan itse tutkien, kokeillen ja havainnoiden.

Touhulan arjessa toteutetaan pienten lasten tiedekasvatusta, joka perustuu Helsingin yliopistossa kehitettyyn Vartiaisen tiedekasvatusmalliin. Tiedekasvatus näkyy varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla perushoitotoimista ohjattuihin tiedetuokioihin. Lapset oppivat havainnoimaan ja tutkimaan luonnontieteiden ilmiöitä omassa ympäristössään ja niihin liittyvien käsitteiden käyttöä arjessa. Luonnontieteitä lähestytään lapsilähtöisesti leikillisen ja tutkivan pedagogiikan kautta. Touhulan tiloissa iltaisin järjestettävät Kide-tiedekerhot perustuvat samaan tiedekasvatusmalliin.