Kide Science

Kul vetenskap för barn

Kide Science betonar lekfullt lärande, berättelser och drama. Vi bekantar oss med spännande fenomen genom att undersöka, prova och undersöka själv.

I Touhulas vardag erbjuder vi vetenskapsfostran för småbarn som bygger på Vartiainens modell för vetenskapsfostran som utvecklats vid Helsingfors universitet. Vår vetenskapsfostran syns på alla delområden av småbarnspedagogik, från basverksamhet till guidade vetenskapsstunder. Barnet lär sig att observera och undersöka naturvetenskapliga fenomen i sin egen miljö och använda relaterade begrepp i vardagen. Vi närmar oss naturvetenskaper från barnets perspektiv via lekfull och undersökande pedagogik. Touhulas Kide-vetenskapsklubb om kvällarna baserar sig på samma modell för vetenskapsfostran.