1. Päiväkodit
 2. Ylöjärvi
 3. Touhula SatuVekara

Touhula SatuVekara, Ylöjärvi

Satu Phillips Päiväkodin johtaja

Touhula SatuVekara on kieliteemainen päiväkoti Metsäkylässä. Päiväkodissamme kirjallisuus- ja ilmaisukasvatus ovat erottamaton osa lasten ja aikuisten arkea. Päiväkotimme tarjoaa rauhallisen sijaintinsa puolesta oivat mahdollisuudet kohtaamiseen luonnon kanssa. Luonto ja ympäristö ovatkin osa jokapäiväistä arkeamme. Varhaiskasvatuksen lisäksi päiväkotimme tarjoaa myös esiopetusta.

Toimintamme lähtökohtana on oma äidinkieli, tunteen kieli – puhuttu, kuultu ja luettu – sekä vuorovaikutus vertaisryhmässä. Päiväkodissamme luetaan, kuunnellaan ja kerrotaan satuja sekä tarinoita päivittäin. Niitä myös työstetään edelleen leikin ja luovan ilmaisun keinoin.

Kielellinen leikittely on osa arjen päivittäisiä perushoito- ja siirtymätilanteita. Myös viikoittain ryhmät järjestävät teeman mukaista pienryhmätoimintaa sekä vietämme kuukausittain päiväkodin yhteisiä musiikkihetkiä sekä järjestämme myös koko päiväkodin yhteisiä kieli -teemapäiviä.

Päiväkodin teema näkyy isoimpien lasten ryhmissä englannin kielen suihkutuksena. Kielen suihkutusta toteutetaan jokaisessa ryhmässä tavalla, joka on tarkoituksenmukainen kyseiselle ryhmälle, lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden. Suihkutusta tapahtuu leikkien, laulujen, lorujen ja sanontojen kautta. Isompien ryhmissä lauletaan, opetellaan värejä, numeroita, viikonpäiviä, arjen sanoja sekä lasten toiveiden mukaista englannin sanastoa. Osa kielisuihkutuksesta keskittyy myös pienryhmä- tai aamupiiritilanteisiin.

Pienimmillä lapsilla painotus on laajemmalti suomen kielessä, ja pikkuhiljaa mukaan otetaan englanninkielisiä lauluja, loruja sekä arjen sanoja. Pienimmät lapset opettelevat englannin kieltä esimerkiksi nimeämällä ja tunnistamalla asioita kuvien avulla. Kieltä opitaan myös laulujen ja laululeikkien avulla. Sanoja taivutetaan ja rytmitetään taputusten tahdissa.

Päiväkodissamme on kaksi erillistä, päiväkotikäyttöön suunniteltua rakennusta. Ensimmäinen talomme valmistui vuonna 2015, toinen vuonna 2017. Tilamme ovat rakennettu tarjoamaan turvalliset sekä innostavat puitteet lasten kasvulle ja kehitykselle. Molemmilla taloilla on omat leikkipihansa ja talot ovat toisistaan erillään, mutta ryhmät tekevät yhteistyötä. Päiväkodissamme lasten leikille ja liikkumiselle annetaan päivittäin runsaasti aikaa. Liikkumaan päästään niin päiväkodin sisätiloissa, pihassa ja lähiympäristössä kuin metsässäkin. Metsäkylän metsät luovatkin retkeilylle erinomaiset puitteet.

Henkilökuntamme muodostuu varhaiskasvatuksen ammattilaisista. Pidämme tärkeänä rauhallista ja seesteistä päiväkotipäivää, jota ohjaamme kuitenkin ilon ja riemun kautta. Luottamussuhteen rakentuminen on meille tärkeää ja pienryhmätoiminnan kautta aikuisen tuki ja lämpö korostuukin erityisen hyvin. Meidän paikkamme on lasten lähellä; tukemassa, kannustamassa, ohjaamassa ja olemalla aidosti läsnä. Meille on tärkeää myös tiivis kasvatuskumppanuus lasten vanhempien kanssa.

Trustmary Reviews

Tutustu myös muihin Touhulan päiväkoteihin Ylöjärvellä.

Touhula SatuVekara

Kieli
Ma–pe klo 6.10–17

Mikäli lapsen hoitoajan tarve on yllä olevaa aukioloaikaa laajempi, keskustelettehan asiasta hakuvaiheessa päiväkodin johtajan kanssa.

Otathan yhteyttä päiväkodin johtajaan seuraavissa asioissa:

• asiakaspaikat
• palvelusopimus ja siihen liittyvät muutokset
• laskutukseen liittyvät kysymykset
• asiakaspalautteet ja kirjalliset muistutukset toiminnan kehittämiseksi

Satu Phillips Päiväkodin johtaja

Palvelusopimukset

Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen lisäksi tarjoamme erilaisia joustavia hoitoaikaratkaisuja perheiden erilaisiin tarpeisiin.

Tietoa asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuspaikan hinta koostuu asiakasmaksusta ja Ylöjärven kaupungin myöntämästä palvelusetelin omavastuuosuudesta. Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoidon tarve. Päiväkotimme asiakasmaksut ovat samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, ja ne ovat (per kk) enimmillään

Yli 171 h / kk: 289 €
156–170 h / kk: 260 €
141–155 h / kk: 246 €
0–85 h / kk: 145 €

 • Hoitoaikaperusteinen sopimus

  Yli 171 h / kk
  156–170 h / kk
  141–155 h / kk
  0–85 h / kk

 • Esiopetus
 • Esiopetus + varhaiskasvatus

  121–140 h / kk
  86–120 h / kk
  0–85 h / kk

 • Sisaralennus

  50 % toisesta lapsesta, josta vielä 20 % kolmannesta lapsesta

Hae varhaiskasvatukseen

Varmista paikkasi Touhulassa. Täytämme asiakaspaikat hakujärjestyksessä.

Näin hakuprosessi etenee:

 1. Täytä hakemus / hakemukset, muistathan että jokaiseen päiväkotiin pitää täyttää oma hakemus.
 2. Touhulasta ollaan sinuun yhteydessä viikon sisällä hakemuksen jättämisestä ja useimmissa tapauksissa voimme varmistaa asiakaspaikan heti.

Päiväkodissamme on käytössä Ylöjärven kaupungin palveluseteli ja tulojen mukaan määräytyvä asiakasmaksu sekä sisaralennus. Ympäristökuntalaiset voivat hakea Kelan yksityisen hoidon tukea, tai kysyä oman kunnan ostopalvelusopimusta tai palveluseteliä, mikäli päiväkoti löytyy asuinkunnan palveluntuottajista. Perhe toimittaa tulotiedot tarvittaessa suoraan oman kunnan varhaiskasvatuspalveluihin.

Ryhmämme

Touhulassa toimitaan päivän aikana pienryhmissä. Pienryhmissä jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Myös kasvattajalla on mahdollisuus olla aidosti läsnä ja vastata lapsen tarpeisiin.

Lapsen arkeen liittyvissä asioissa otathan yhteyttä päiväkotiin ensisijaisesti TouGo-sovelluksen kautta.

Päiväkodin kumppaniyhteistyö

Touhulassa kumppanitoiminnan ytimessä ovat oppimisen ilo, halu tehdä hyvää, sekä perheiden arjen helpottaminen. Touhula-päiväkodit tekevät yhteistyötä useiden kumppanien kanssa.

 • Moomin Language School -oppimissovellus

  Moomin Language School -sovelluksella lapset saavat tehdä päivittäin 5-15 minuutin verran kielenopetuksen ammattilaisten suunnittelemia, leikkisiä harjoituksia, jotka kehittävät kaikkia kielenoppimisen alueita. Sovelluksen jokainen yksityiskohta on tarkoin mietitty tukemaan oppimista.

  Opettajat voivat sovittaa joustavia leikkituokiosuunnitelmia oman ryhmän tarpeisiin. Moomin Language School -sovellus myös seuraa jokaisen lapsen oppimista reaaliaikaisissa raporteissa, joihin on pääsy sekä opettajalla että vanhemmilla.