Takaisin postauksiin

Tervetuloa vasu-keskusteluun!

  • Tarja Viitala Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Syksyn aikana päiväkodeissa laaditaan jokaiselle lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen vasu. Pelkästään Touhula-päiväkodeissa niitä tehdään yli 10 000!

Lapsen vasu tehdään yhdessä huoltajien, lapsen ja tarvittaessa lapsen kehitystä ja oppimista tukevien asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelman laatimisesta ja arvioinnista vastaa päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettaja.

Lapsen vasu perustuu lapsen tuntemiseen, kuulemiseen ja havainnointiin. Se on lapsuutta arvostava ja lasta kannatteleva positiivinen kertomus hänen ainutlaatuisuudestaan. Tavoitteena on oppia tuntemaan jokainen lapsi mahdollisimman hyvin ja löytää tapoja tukea hänen hyvinvointiaan.

Me Touhulassa ajattelemme, että jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja lapsen huoltajat ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita. Juuri sen vuoksi haluamme panostaa kasvatusyhteistyöhön. Lähtökohtanamme on, että niin huoltajilla kuin päiväkodin kasvattajilla on tärkeää tietoa lapsesta. Yhteinen tavoitteemme on tukea ja vahvistaa lapsen tasapainoista kehitystä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Huoltajilta saamme arvokasta tietoa muun muassa siitä, millainen lapsi on kotioloissa, mitkä ovat hänen vahvuuksiaan, mitkä asiat sujuvat hyvin, mistä asioista hän on kiinnostunut, millaiset asiat tuovat turvallisuuden tunnetta ja iloa sekä mitä asioita hän harjoittelee.

On tärkeää, että vanhemmat ja päiväkodin työntekijät osaavat yhdessä nimetä ja tunnistaa lapsen vahvuuksia, sillä niiden kautta lapsen itsetunto ja positiivinen minäkuva kehittyvät.

Vasu-keskustelussa keskitytään lapsen vahvuuksiin, tarpeisiin ja mielenkiinnonkohteisiin sekä lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukeviin tavoitteisiin. On tärkeää, että vanhemmat ja päiväkodin työntekijät osaavat yhdessä nimetä ja tunnistaa lapsen vahvuuksia, sillä niiden kautta lapsen itsetunto ja positiivinen minäkuva kehittyvät ja lapsi kokee itsensä hyvänä ja tärkeänä juuri sellaisenaan.

Lapsen vasuun kirjataan myös tavoitteet varhaiskasvatuksen pedagogiselle toiminnalle arjessa. Nämä tavoitteet ovat pohjana myös lapsiryhmän pedagogiselle toimintasuunnitelmalle, pienryhmätoiminnalle ja lapsen yksilölliselle ohjaukselle.

Oman lapsenne vasu-keskusteluajan voit sopia yhdessä lapsenne varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Touhula-päiväkodeissa saatte myös etukäteistehtävän, jossa pääsette pohtimaan, millainen lapsenne on temperamenttitoteemi. Huoltajien valitsemat toteemieläinkortit jäävät päiväkotiin ja lapsi saa liimata ja värittää eläimet omaksi toteemiksi.

Kannustan teitä kertomaan rohkeasti toiveenne lapsenne kasvatukseen liittyen. Näin kasvatusyhteistyö päiväkodin ja kodin välillä sujuu parhaiten.

Kiitos  kasvatusyhteistyöstä!

Tarja Viitala
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Touhula-päiväkodit

Samankaltaisia postauksia