Takaisin postauksiin

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018) ja sen ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan yksityisellä palveluntuottajalla on velvollisuus tallentaa lasten tiedot Vardaan 1.1.2020 lähtien sekä lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tiedot 1.9.2020 lähtien. Tämä koskee myös kaikkia Touhulan päiväkodeissa olevia lapsia ja heidän perheitään.

Mikäli haluatte tutustua tarkemmin Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaa koskeviin toimintatapoihin, pääsette lukemaan aiheesta lisää täältä.

 

The data warehouse for ECEC (Varda)

The data warehouse for early childhood education and care (Varda) is a national data warehouse that contains information on ECEC actors and units, the children attending early childhood education and care, the children’s guardians, and ECEC personnel.

Provisions on the data warehouse are laid down in the Act on early childhood education and care (540/2018). The data warehouse is maintained by the Finnish National Agency for Education.

Under the Act on early childhood education and care, a private ECEC service provider has the obligation to record information on the children in Varda as from 1 January 2020 and information on the child’s parents or other guardians as from 1 September 2020. This also applies to all children in Touhula daycare centres and their families.

If you want to learn more about the for the data warehouse for ECEC (Varda), please read more on this topic here.

Samankaltaisia postauksia