Takaisin postauksiin

Touhula-päiväkotien yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Touhula-päiväkodit jätti yrityssaneeraushakemuksen 14.5. ja hyväksyttiin saneeraukseen 15.5. Toimenpiteellä pyritään tervehdyttämään Touhulan talous ja varmistamaan toiminnan jatkuvuus. Yrityksen taloudellinen tilanne edellyttää, että Touhula tarkastelee jokaisen päiväkotinsa tilannetta ja mahdollisuuksia riittävään lapsimäärään, kunnan maksamaa palvelutuotannon hintatasoa ja tekee tarvittavia toimenpiteitä toiminnan tervehdyttämiseksi.

Tilannearvion tuloksena Touhula aloitti yt-neuvottelut 1.6. Neuvottelujen piirissä oli yhteensä 420 henkilöä aluehallinnosta ja yhteensä 43 päiväkodista.

Neuvottelut päättyivät 15.6.2020. Neuvottelujen lopputuloksena Touhulan toiminta päättyy 43 päiväkodissa. Tarkka irtisanottavien määrä selviää työntekijöiden uudelleen sijoitteluiden jälkeen.

”Neuvottelujen lopputulos on todella raskas ja olemme syvästi pahoillamme, että niin moni hyvä työntekijä ei enää jatka Touhulassa ja useita päiväkoteja joudutaan sulkemaan. Tämä on vaikea päivä yhtiömme historiassa. Toimintaedellytysten turvaamiseksi meidän on kuitenkin valitettavasti välttämätöntä tehdä laajoja muutoksia, jotta Touhulan tulevaisuus saadaan turvattua”, toteaa toimitusjohtaja Minna Elomaa.

Suljettavien päiväkotien osalta Touhula on tarkemmin yhteydessä henkilöstöön, vanhempiin, kuntiin ja vuokranantajiin ja ohjeistaa jatkosta. Touhula pyrkii tarjoamaan töitä mahdollisimman monelle työntekijälle jäljelle jäävistä Touhula-päiväkodeista.

Neuvottelujen syynä oli Touhulan vaikea taloudellinen tilanne. Kuntien maksamien palvelusetelien hintataso on pysynyt pääasiassa ennallaan tai noussut selvästi kulutasoa vähemmän viimeisten kahden vuoden ajan. Osassa päiväkodeista ei myöskään ole ollut riittävästi lapsia paikkamääriin nähden, eikä toiminta silloin ole taloudellisesti kestävää. Koronapandemia on tuonut uusia haasteita sekä lisännyt merkittävästi tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta.

Suurin osa Touhulan päiväkodeista on taloudellisesti vakaita, eikä niiden osalta ole suunnitteilla muutoksia. Neuvottelujen ulkopuolelle olikin rajattu yli 140 päiväkotia.

”Näiden ikävien uutisten keskellä on tärkeää myös muistaa, että suuressa osassa päiväkodeistamme arki jatkuu aiempaan tapaan. Laadukas varhaiskasvatus on kaiken toimintamme kivijalka jatkossakin”, sanoo Elomaa.

”Neuvotteluissa haettiin kuntien ja henkilöstön kanssa ratkaisuja tilanteeseen ja ne sujuivat rakentavassa ja ratkaisuhakuisessa hengessä. Valitettavasti tilanne oli niin vaikea, että raskaita päätöksiä oli välttämätöntä tehdä”, Elomaa jatkaa.

Yt-neuvottelujen seurauksena suljettavat päiväkodit ja toiminnan päättymisajankohta:

Espoo:
Touhula Kilo – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula Laajalahti – Toiminta päättyy 31.7.2020

Helsinki:
HEI Jätkäsaari – Suunniteltua toimintaa ei aloiteta
Touhula Ankkurinappi – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula Histamiini – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula Keskuspuisto – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula Lempi – Toiminta päättyy 31.7.2020

Hyvinkää:
Touhula Ihmekone – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula Ilona – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula Taikahattu – Toiminta päättyy 31.7.2020

Hämeenlinna:
Touhula Jukola – Päiväkodin toiminta päättyy viimeistään vuoden 2020 lopussa. Käymme kunnan kanssa keskustelua vielä tarkasta sulkemisen ajankohdasta ja informoimme asiasta heti, kun tarkka päivämäärä on saatu sovittua.
Touhula Tarvasmäki – Päiväkodin toiminta päättyy viimeistään vuoden 2020 lopussa. Käymme kunnan kanssa keskustelua vielä tarkasta sulkemisen ajankohdasta ja informoimme asiasta heti, kun tarkka päivämäärä on saatu sovittua.

Ii:
Touhula Tikkaset – Toiminta päättyy 31.7.2020

Joensuu:
Touhula Marjala – Päiväkodin toiminta päättyy viimeistään 30.9.2020. Käymme kunnan kanssa keskustelua vielä tarkasta sulkemisen ajankohdasta ja informoimme asiasta heti, kun tarkka päivämäärä on saatu sovittua.

Jyväskylä:
Touhula Laivakoira – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula Mannisenmäki – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula Meritähti – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula Ruorimestari – Toiminta päättyy 31.7.2020

Järvenpää:
Touhula Kurkiaura – Päiväkodin toiminta päättyy viimeistään vuoden 2020 lopussa. Käymme kunnan kanssa keskustelua vielä tarkasta sulkemisen ajankohdasta ja informoimme asiasta heti, kun tarkka päivämäärä on saatu sovittua.

Kerava:
Touhula Kurkela – Päiväkodin toiminta päättyy viimeistään vuoden 2020 lopussa. Käymme kunnan kanssa keskustelua vielä tarkasta sulkemisen ajankohdasta ja informoimme asiasta heti, kun tarkka päivämäärä on saatu sovittua.

Kirkkonummi:
Touhula Bro – Päiväkodin toiminta päättyy viimeistään vuoden 2020 lopussa. Käymme kunnan kanssa keskustelua vielä tarkasta sulkemisen ajankohdasta ja informoimme asiasta heti, kun tarkka päivämäärä on saatu sovittua.
Touhula Sarvvik – Päiväkodin toiminta päättyy viimeistään vuoden 2020 lopussa. Käymme kunnan kanssa keskustelua vielä tarkasta sulkemisen ajankohdasta ja informoimme asiasta heti, kun tarkka päivämäärä on saatu sovittua.

Kuopio:
Touhula Ankkuri – Toiminta päättyy 31.7.2020

Laihia:
Touhula Laihia – Toiminta päättyy 31.7.2020

Liminka:
Touhula JekkuVekara – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula Liminka – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula Merimasto – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula VekaraKulma – Toiminta päättyy 31.7.2020

Lohja:
Touhula Neitsytlinna – Toiminta siirtyy Touhula Vappulaan 31.7.2020

Muurame:
Touhula Löytöretki – Toiminta päättyy viimeistään keväällä 2021. Neuvottelemme parhaillaan Muuramen kunnan kanssa toiminnan ja työntekijöiden siirtymisestä kunnalle elo-syyskuun vaihteessa 2020.

Nokia:
Touhula Nokia – Toiminta päättyy 31.7.2020

Oulu:
Touhula PikkuVekara – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula Villiviikari – Toiminta päättyy 31.7.2020

Raahe:
Touhula Lybeckerinpuisto – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula VilliVekara – Toiminta päättyy 31.7.2020

Rovaniemi:
Touhula Vekarakolo – Toiminta päättyy 31.7.2020
Touhula Vekararinne – Toiminta päättyy 31.7.2020

Sipoo:
Touhula Söderkulla – Toiminta päättyy 31.7.2020

Siuntio:
Touhula Störsvik – Toiminta päättyy 31.7.2020

Sotkamo:
Touhula Vuokatti – Päiväkoti on suunniteltu suljettavan 31.7.2020, mikäli sivistystoimen lautakunta hyväksyy sulkemisajankohdan.

Uusikaupunki:
Touhula Uusikaupunki – Toiminta päättyy 31.7.2020

Vihti:
Touhula Linnanniittu – Toiminta päättyy 31.7.2020

Ylöjärvi:
Touhula Rauhala – Toiminta päättyy 31.7.2020

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Minna Elomaa, puh. 040 747 1786
Viestintäjohtaja Ossi Ahto, puh. 040 083 3883

Touhula’s co-operation negotiations have ended

Touhula submitted a corporate restructuring application on May 14th, and it was approved on May 15th. The measure aims to stabilize Touhula’s economy and ensure the continuity of operations. The company’s financial situation requires that Touhula review the situation and opportunities for a sufficient number of children in each of its daycare centres, the price level of service production paid by the municipality and take the necessary measures to rehabilitate operations.

As a result of the situation assessment, Touhula started co-operation negotiations on June 1st, 2020. A total of 420 employees from the regional administration and 43 daycare centres were involved in the negotiations.

The co-operation negotiations ended on June 15th, 2020. As a result of the negotiations Touhula’s operations will end in all 43 daycare centres. The exact number of redundancies will become clear after the redeployment of employees.

“The outcome of the negotiations is heavy. We are deeply sorry that so many good employees will no longer continue in Touhula and several daycare centres will have to be closed. This is a difficult day in the history of our company. However, in order to secure the operating conditions, we unfortunately need to make extensive changes in order to secure Touhula’s future”, says CEO Minna Elomaa.

With regard to the daycare centres to be closed, Touhula will be in more detailed contact with the staff, parents, municipalities and landlords and will provide instructions for the future. Touhula strives to offer jobs to as many employees as possible from the remaining daycare centres.

The reason for the negotiations was the difficult economic situation in Touhula. The price level of service vouchers paid by municipalities has remained largely unchanged or has clearly increased below the cost level over the past two years. Also, some daycare centres have not had enough children in relation to the number of places, and the operation at that time is not financially sustainable. The corona pandemic has brought new challenges and significantly increased uncertainty about the future.

Most of Touhula’s daycare centres are financially stable, and no changes are planned for them. More than 140 daycare centres had been excluded from the negotiations.

“In the midst of these unpleasant news, it’s also important to remember that in many of our daycare centres, everyday life continues as before. High-quality early childhood education will continue to be the cornerstone of all our operations”, says Minna Elomaa.

“In the negotiations with the municipalities and the staff, solutions were sought for the situation and they were conducted in a constructive and solution-oriented spirit. Unfortunately, the situation was so difficult that it was necessary to make hard decisions”, Minna Elomaa continues.

Daycare centres to be closed as a result of co-operation negotiations and termination date:

Espoo:
Touhula Kilo – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula Laajalahti – The operation will end on July 31st, 2020

Helsinki:
HEI Jätkäsaari – The operation planned will not start
Touhula Ankkurinappi – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula Histamiini – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula Keskuspuisto – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula Lempi – The operation will end on July 31st, 2020

Hyvinkää:
Touhula Ihmekone – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula Ilona – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula Taikahattu – The operation will end on July 31st, 2020

Hämeenlinna:
Touhula Jukola – The operation will end at latest by the end of 2020. We will still have a discussion with the municipality about the exact date of the closure and will inform as soon as the exact date has been agreed.
Touhula Tarvasmäki – The operation will end at latest by the end of 2020. We will still have a discussion with the municipality about the exact date of the closure and will inform as soon as the exact date has been agreed.

Ii:
Touhula Tikkaset – The operation will end on July 31st, 2020

Joensuu:
Touhula Marjala – The operation will end at latest on September 30th, 2020. We will still have a discussion with the municipality about the exact date of the closure and will inform as soon as the exact date has been agreed.

Jyväskylä:
Touhula Laivakoira – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula Mannisenmäki – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula Meritähti – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula Ruorimestari – The operation will end on July 31st, 2020

Järvenpää:
Touhula Kurkiaura – The operation will end at latest by the end of 2020. We will still have a discussion with the municipality about the exact date of the closure and will inform as soon as the exact date has been agreed.

Kerava:
Touhula Kurkela – The operation will end at latest by the end of 2020. We will still have a discussion with the municipality about the exact date of the closure and will inform as soon as the exact date has been agreed.

Kirkkonummi:
Touhula Bro – The operation will end at latest by the end of 2020. We will still have a discussion with the municipality about the exact date of the closure and will inform as soon as the exact date has been agreed.
Touhula Sarvvik – The operation will end at latest by the end of 2020. We will still have a discussion with the municipality about the exact date of the closure and will inform as soon as the exact date has been agreed.

Kuopio:
Touhula Ankkuri – The operation will end on July 31st, 2020

Laihia:
Touhula Laihia – The operation will end on July 31st, 2020

Liminka:
Touhula JekkuVekara – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula Liminka – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula Merimasto – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula VekaraKulma – The operation will end on July 31st, 2020

Lohja:
Touhula Neitsytlinna – The operation transfers to Touhula Vappula on July 31st, 2020

Muurame:
Touhula Löytöretki – The operation will end at latest in the spring of 2021. We are currently discussing about the transfer of the daycare centre’s operations and the employees to the municipality, starting already at the turn of August-September.

Nokia:
Touhula Nokia – The operation will end on July 31st, 2020

Oulu:
Touhula PikkuVekara – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula Villiviikari – The operation will end on July 31st, 2020

Raahe:
Touhula Lybeckerinpuisto – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula VilliVekara – The operation will end on July 31st, 2020

Rovaniemi:
Touhula Vekarakolo – The operation will end on July 31st, 2020
Touhula Vekararinne – The operation will end on July 31st, 2020

Sipoo:
Touhula Söderkulla – The operation will end on July 31st, 2020

Siuntio:
Touhula Störsvik – The operation will end on July 31st, 2020

Sotkamo:
Touhula Vuokatti – The daycare centre is scheduled to close on July 31st, 2020, if agreed by the Board of Education.

Uusikaupunki:
Touhula Uusikaupunki – The operation will end on July 31st, 2020

Vihti:
Touhula Linnanniittu – The operation will end on July 31st, 2020

Ylöjärvi:
Touhula Rauhala – The operation will end on July 31st, 2020

For more information:
CEO Minna Elomaa, p. 040 747 1786
Chief Communications Officer Ossi Ahto, p. 040 083 3883

Samankaltaisia postauksia