Takaisin postauksiin

Lapsilla on hyvä olla meidän päiväkodissamme 

Työ varhaiskasvatuksen parissa on merkityksellistä ja mielekästä, käy ilmi Touhula-päiväkotien marraskuussa 2020 toteuttamasta henkilöstökyselystä. Haastavasta ja poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta Touhulan työntekijöiden vastausten keskiarvot paranivat viime keväästä kaikkien kysymysten osalta.

Positiivisena asiana kyselystä nousee esille erityisesti työntekijöiden suositteluhalukkuuden parantuminen. Avoimissa vastauksissa puolestaan kiitellään Touhulassa viime vuosina tehtyä pedagogista kehitystyötä.

– Erityisen ilahtuneita olemme siitä, että Touhulan työntekijöiden suositteluhalukkuus omaa työnantajaa kohtaan on parantunut. Vaikka vuosi 2020 on ollut Touhulassa erittäin haastava, työntekijöiden luottamus yhtiön parempaan tulevaisuuteen on vahva. Tämä näkyy erityisesti päiväkodin työntekijöiden ja päiväkodin johtajien vastauksissa, Touhulan henkilöstöjohtaja Suvi Tolonen kertoo.

 

Suosittelisitko Touhulaa työnantajana?Suosittelisitko Touhulaa työnantajana kysymyksen keskiarvoksi muodostui 7,1 asteikolla 1–10. Viime keväänä vastaava luku oli 6,5, joten parannusta on tapahtunut huomattavasti.

Keskiössä toimiva arki 

Pedagogiseen työhön panostaminen näkyi vastauksissa niin koko Touhulan tasolla kuin myös yksittäisten päiväkotien arjessa. Asiasta ei kyselyssä suoraan kysytty, mutta se nostettiin esille useissa avovastauksissa. 

Touhulaan on helppo tulla töihin. Erityisesti työvälineet ovat helpottaneet työtä. Rytmipolku yms. ovat mahtavia työvälineitä eikä vastaavia ole käytössä esimerkiksi kunnan päiväkodeissa. Suosittelisin Touhulaa etenkin vastavalmistuneille hoitajille ja opettajille. 

Viimeisen kahden vuoden aikana Touhulassa on viety varhaiskasvatuksen laatua sekä yrityksen toimintamalleja harppauksin eteenpäin. Vaikka kehitystyötä tehdään edelleen, niin toiminnan painopisteenä on koko syksyn ajan ollut päiväkotien sujuva arki. 

 Olemme halunneet rauhoittaa erityisesti päiväkodin johtajien arkea, sillä koronaan liittyvät sairauspoissaolot haastavat päiväkoteja päivittäin. Olen ilahtunut, että tämä työ näkyy myös syksyn henkilöstökyselyn tuloksissa, liiketoimintajohtaja Sari Saari sanoo. 

Lapsilla on hyvä olla päiväkodissamme 

Kun työntekijöitä pyydettiin arvioimaan asteikolla 1onko lapsilla hyvä olla meidän päiväkodissamme, keskiarvoksi muodostui 4,3.

 

 

Myös Touhulan arvot, hyvinvointi, avoimuus, vastuullisuus ja oppimisen ilo, ohjaavat työntekijöiden vastausten perusteella päiväkotien toimintaa.  

 

 

– Touhula on luomassa onnellista lapsuutta. Onnistumme siinä, kun meillä on ammattitaitoinen henkilökunta sekä hyvinvoivat lapset. Näiden molempien kysymysten keskiarvot ovat parantuneet viime keväästä ja olemme tuloksista erittäin ylpeitä, Sari Saari iloitsee. 

Merkityksellistä ja mielekästä työtä 

Touhulan työntekijät kokevat tekevänsä mielekästä ja merkityksellistä työtä. Kysymyksen kohdalla vastausten keskiarvoksi muodostui 4,3 ja 84 prosenttia vastaajista antoi arvosanan 4 tai 5. Työn mielekkyyden lisäksi vastauksissa nousee esiin työn kuormittavuus sekä pula sijaisista. 

Pidän työstäni ja koen että omalla työllä saadaan hyviä asioita aikaan. Toki välillä kiire ja ajoittainen suuri työmäärä hankaloittaa työn tekemistä parhaalla mahdollisella tavalla. 

”Olen onnellinen tehdessäni merkityksellistä työtä. Ja nämä huippu tiimityökaverit omaavat samat arvot, joihin me tiiminä nojaamme huomioiden lasten/perheiden yksilölliset tarpeet. Lapsilähtöinen rauhallinen sekä kodinomainen tunnelma ilman kiirettä on aina tavoite.” 

Negatiivisina asioina kyselyssä toistuvat alan palkkaus sekä päiväkodin henkilöstömitoitus. Myös koronaan liittyvät huolet sekä sairauspoissaolot ovat kuormittaneet päiväkodin henkilöstöä syksyn aikana. 

”Juuri nyt vain joudumme valitettavasti olemaan poissa lievienkin nuhaoireiden vuoksi yhteisen edun nimissä (korona) eri pituisia jaksoja. Mikä kuormittaa töissä olevia enemmän tai vähemmän ”vakituisia” aikuisia, kun arkea joudutaan paikkaamaan monenlaisilla sijaisilla.” 

Kyselyyn vastasi lähes 2000 touhulalaista 

Touhulan henkilöstökyselyn vastausprosentti oli tänä syksynä erittäin korkea, sillä kyselyyn vastasi 1872 touhulalaista. Kuukausipalkkaisten työntekijöiden vastausprosentti oli 80. Viime keväänä noin 50 prosenttia kuukausipalkkaisista työntekijöitä vastasi kyselyyn. 

Henkilöstökysely toteutettiin 2.16.11.2020. Kyselyn linkki lähetettiin työntekijöille sähköpostilla sekä tekstiviestitse. Kyselyn toteutti Innolink. 

Tulosten perusteella jokainen päiväkoti laatii oman työnhyvinvointisuunnitelman vuoden loppuun mennessä. Suunnitelman etenemistä seurataan ennen seuraavaa kyselyä, joka toteutetaan keväällä 2021. 

Samankaltaisia postauksia