Takaisin postauksiin

Yksityinen ja julkinen varhaiskasvatus käsi kädessä

  • Virpi Holmqvist Toimitusjohtaja

Varhaiskasvatus puhututtaa. Tänä vuonna on käyty keskustelua varhaiskasvatuksen laajemmasta osallistumisprosentista suomalaisten lasten keskuudessa, ja todisteltu useaan otteeseen varhaiskasvatuksen merkittävyyttä kasvatukselle ja myöhemmälle koulutuspolulle. Monessa kunnassa ja kaupungissa perheille parasta varhaiskasvatusta järjestetään julkisen ja yksityisen sektorin hyvässä yhteistyössä.

Viime aikoina keskusteluun on taas noussut kysymys siitä, onko yksityisellä varhaiskasvatuksen tuottajalla oikeus valita, kenet ottaa hoitoon. Niin OAJ kuin lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ovat nostaneet tämän aiheen erikseen esiin. Olemme saaneet lukea valitettavista tapauksista lehdistäkin, ja tilanteet ovat varmasti olleet kärjistyneitä puolin ja toisin. Haluan kuitenkin nostaa esiin, että on myös yksityisiä päiväkoteja, jotka toimivat aivan kuten kuntien ja kaupunkien omat päiväkodit: Kaikki lapset ovat tervetulleita.

Keskustelusta on puuttunut myös se näkökulma, että palvelusetelillä ostettavat yksityiset päiväkodit ottavat varhaiskasvatuksensa piiriin kaikki lapset, jotka ovesta sisään tulevat. Palvelusetelissä on perheiden kannalta monia hyötyjä, mutta tässä on yksi lisää: Hoitosuhdetta ei voi yksipuolisesti irtisanoa.

Palveluseteli on myös tapa tarjota erilaisia mahdollisuuksia ja esimerkiksi pedagogisia painotuksia aivan kaikenlaisille perheille. Minkään perheen tulotasosta ei riipu silloin se, voiko valita lapselleen päivähoitopaikaksi lähellä kotia sijaitsevan, arkea silloin helpottavan yksityisen päiväkodin, vaiko ei. Lisäksi on rehellistä todeta, että monessa kunnassa päivähoidon saatavuus kärsisi merkittävästi ilman yksityisiä palveluntuottajia.

Me olemme nähneet yhteistyön julkisen sektorin kanssa hedelmällisenä ja hyvänä. Siellä missä toimimme, koemme olevamme osa kaikkien kaupunkilaisten ja kuntalaisten vaihtoehtopalettia, ja teemme työmme pieteetillä ja ylpeydellä. Ammattilaisemme tulevat aivan samojen koulutusjärjestelmien kautta kuin missä tahansa muussakin päiväkodissa. Toimintamme on hyvin valvottua, ja tietenkin myös perheillä on korkeita odotuksia meitä kohtaan. Ja niin kuuluukin olla

Mitä tulee “rusinoiden valitsemiseen pullasta”, meillä Touhulassa ei ole tarvetta valita lapsia. Me emme pelkää  “haastavia” lapsia ja kohtaamisia, tai tehostettua toimintaa ja erityisen tuen tarvetta. Meillä on vahva luotto ammattilaisiimme ja meille jokainen lapsi on tervetullut sellaisena kuin hän on. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä perheiden kanssa, vaikka tietenkin ristiriitatilanteitakin syntyy. Ihmisiä kun ollaan.

Toimimme yhteiskuntavastuullisena yrityksenä ja haluamme tehdä parhaamme, jotta jokainen lapsi saa tasa-arvoiset eväät elämään päivähoidossamme.  Tästä syystä moniammatillinen verkostomme asiantuntijoineen yhteistyössä eri kuntien ja kaupunkien kanssa on omiaan varmistamaan, että syrjintää ei tapahtuisi. Käytäntöjä tulee ja pitää kehittää myös lainsäädännön keinoin, mutta ei lähdetä purkamaan jo hyväksi havaittua laadukasta ja monipuolista päiväkotitoimintaa Suomessa.

Haluaisin myös, että voisimme käydä keskustelua erilaisten toimijoiden rooleista ja vahvuuksista päivähoidossa yhdessä. Tulemmekin lähipäivinä esittämään kutsun niin Tuomas Kurttilalle kuin OAJ:n Olli Luukkaiselle – keskustellaan siitä, miten voimme yhteistyössä tehdä nykyistäkin parempaa arkea lapsille ja perheille. Uskon, että meillä kaikilla on siinä paikkamme.

Samankaltaisia postauksia