Takaisin postauksiin

Taidepäiväkodissa jokainen saa loistaa

  • Riikka Manninen Palvelupäällikkö

Touhula-päiväkoteja toimii kuudessa eri teemassa, jotka ovat liikunta, kieli seikkailu, tiede, luonto ja taide.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa varhaiskasvatustoiminnan keskeiset sisällöt ja tavoitteet on jaettu viiteen oppimisen alueeseen. Ilmaisun monet muodot -oppimisalue painottaa lasten ilmaisun kokonaisvaltaisuutta ja sen tukemista musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun keinoin.

Lasten tulee saada tutustua eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön monipuolisesti. Tämä toteutuu erityisesti Touhulan taidepainotteisissa päiväkodeissa, joissa arki ja oppiminen perustuvat taiteen monimuotoisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

 

Isin autosta kevätjuhlanäytelmäksi

Parhaimmillaan taiteen parissa muodostuu päiväkodissa monipuolinen projekti, jossa yhdistyy kokonaisvaltaisesti taiteen eri muodot. Kuvataidenäyttelystä saadun inspiraation perusteella voimme uppoutua eri tekniikoihin tai voimme inspiroitua musiikista musiikkimaalaukseen. Värejä voidaan yhdistää musiikkiin huivitanssilla tai voimme nauttia vapaasta liikkeestä, jokainen omaa kehoaan kuunnellen ja kuulostellen.

Lasten mielikuvitusta ja intoa seuratessamme taiteen eri muodot linkittyvät sulavasti toisiinsa. Yhden lapsen kiinnostuksesta isin autoon voi syntyä yhteisen leikin ja lasten mielenkiinnon kohteiden rikastamana kuuden päiväkotiryhmän yhteinen jatkotarina, joka toimii kevätjuhlanäytelmän käsikirjoituksena.

Luonnollisesti tällaisissa projekteissa aikaa saa kulumaan paljonkin, vaikka koko toimintavuoden, ja taiteen muodot tulevat tutuiksi monipuolisesti – tarvitaanhan teatterin tekemiseen muun muassa näyttelijätyötä, tanssia, musisointia, lavasteiden maalaamista ja rakentamista sekä puvustusta. Osallistaessamme myös vanhempia mukaan esimerkiksi lavasteiden rakentamiseen saadaan aikaiseksi koko yhteisön yhteinen projekti ja elämys.

 

Pysähdy hetkeen ja loista omalla tavallasi

Taide sen eri muodoissaan opettaa pysähtymään ja käyttämään aisteja. Taidetta ei synny kiireessä, vaan siihen tulee saada keskittyä. Lapsiryhmässä taide opettaa kunnioitusta sekä muiden tekemiä että omia taideteoksia kohtaan. Taide voi vaatia myös rohkeutta, ja parhaimmillaan se on myös itsensä ylittämistä.

Useille meistä on luotu tiedostetusti tai tiedostamatta tietyt raamit, joiden mukaan olemme hyviä jossain ja toisaalla emme edes yritä, mikäli se ei ole vahvuutemme. Taiteessa parasta onkin, että jokainen tekee sitä omista lähtökohdistaan. Taiteessa ei ole oikeaa tai väärää. Taiteessa on rohkeutta ja itsensä ylittämistä.

Taiteessa jokaisella on oma ominainen tapa ilmaista itseään, ja se tekeekin taiteesta niin arvokasta myös kasvumme tukijana.

Touhulassa jokaisella pikku taiteilijalla on mahdollisuus loistaa!

Riikka Manninen
Palvelupäällikkö
Touhula-päiväkodit

 

 

Samankaltaisia postauksia