Takaisin postauksiin

Sisäinen auditointi on opintomatka

  • Marleena Pekkala Lastenhoitaja

    Touhula Hyvinkää

Touhulassa auditoidaan syksyn aikana liki 150 päiväkotia. Innokkaiksi auditoijiksi haki mukaan niin lastentarhanopettajia, lastenhoitajia, tukipalveluiden työntekijöitä ja palvelupäälliköitä. Yhteinen päämäärä takaraivossaan tämä joukko jalkautui päiväkoteihin ympäri Suomen elo-syyskuun aikana.

Sisäisessä auditoinnissa on yksinkertaistettuna kyse suuren päiväkotiketjun sisäisestä laadunvalvonnasta. Se on katsaus päiväkotien todelliseen arkeen.

Sisäisessä auditoinnissa on yksinkertaistettuna kyse suuren päiväkotiketjun sisäisestä laadunvalvonnasta. Se on katsaus päiväkotien todelliseen arkeen. Varmistus siitä, että jokaisen päiväkodin tarvittavat turvallisuuteen liittyvät asiat ja suunnitelmat ovat ajan tasalla. Sekä siitä, että esimerkiksi Touhulan yhteiset ohjeistukset toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tueksi ovat saavuttaneet jokaisen yksikön. Auditoinnissa käydään läpi laajasti henkilöstö- ja asiakaskokemusta, toimintatapoja ja pedagogista sisältöä.

Oma auditointikierrokseni, jota myös opintomatkaksi olen kutsunut, alkoikin erilaisten Touhulan ohjeistusten ja suunnitelmien kertaamisella. Helpotti kymmensivuisen auditointilomakkeiden täyttämistä, kun itsellänikin oli enemmän kuin pieni käry näistä asioista. Osa toki minulle lastenhoitajanakin päiväkodin arjen myötä oli hyvinkin tuttuja, mutta useat päiväkodin johtajien tekemistä suunnitelmista olivat vieraita. Opin siis paljon itsekin matkan varrella.

Auditoinneista oppivat myös päiväkodit johtajineen ja työntekijöineen. Joskus erilaisten ohjeistusten ja suunnitelmien virratessa hallinnon päästä kentälle, voi jokin näistä jäädä huomaamatta tai arjen kiireessä tekemättä.  Yhdessä kävimme läpi Touhulan sisäisiä materiaaleja ja vinkkejä ohjeistuksien läpikäymiseen ja toteutukseen, jotta urakassa alkuun pääseminen helpottuisi.

Jokaisen päiväkodin johtajan sanoista välittyi vahvasti se, kuinka ylpeitä he ovat työntekijöistään ja haluavat kaikkien viihtyvän työssään.

Oma osani auditoijana on toimia myös viestinviejänä yksittäisten päiväkotien ja hallinnon välillä, jotta Touhulan toimistolle välittyisi se mahtava arki, jota päiväkodeissa eletään. Raporttien perusteella tulevat esille myös mahdolliset kehittämis- ja koulutustarpeet.

Kiersin elo-syyskuun aikana monta erilaista Touhula-päiväkotia ja ilokseni kaikista välittyi heti vahva yhteishenki. Eri ammattiryhmiä haastatellessa esille tuli, kuinka suurella sydämellä ihmiset työtään tekevät ja haluavat kehittyä ja kehittää toimintaansa. Tähän päiväkotiketjuun mahtuu valtava määrä osaamista ja ammattilaisia.

Jokaisen päiväkodin johtajan sanoista välittyi vahvasti se, kuinka ylpeitä he ovat työntekijöistään ja haluavat kaikkien viihtyvän työssään. Työntekijöiden tyytyväisyys, sitoutuneisuus ja motivaatio onkin iso osa myös laadukasta varhaiskasvatusta.

Minulle itselleni suurin oppi kaikkien mukaan imettyjen ideoiden ja upeiden kohtaamisten lisäksi lienee se, että uskoni Touhulan toimintaan vahvistui entisestään. Meillä todellakin ollaan luomassa onnellista lapsuutta.

Marleena Pekkala
Lastenhoitaja
Touhula Hyvinkää

 

 

Samankaltaisia postauksia