Takaisin postauksiin

Pedatyöryhmässä jaetaan osaamista

  • Riikka Sipola Palvelupäällikkö

Oulun seudun pedatyöryhmässä ratkaistaan arjen haasteita ja jaetaan onnistumisia.

Oulun seudun Touhula-päiväkodeissa aloitti viime syksynä pedatyöryhmä, joka kehittää alueen päiväkotien pedagogista toimintaa sekä tukee päiväkodin esimiehiä pedagogisessa johtamisessa.

Työryhmässä on mukana yksi varhaiskasvatuksen opettaja tai varhaiskasvatuksen lastenhoitaja jokaisesta alueen päiväkodista – näin saamme jaettua osaamista ja toimivia käytäntöjä eteenpäin.

Syksyllä toiminta alkoi kartoituksella, jossa selvitettiin, minkälaista tukea päiväkodin johtajat ja pedavastaavat kaipaavat omaan työhönsä ja päiväkodin arkeen. Syksyn aikana Oulun seudun jokainen päiväkoti myös auditoitiin. Auditoinneista kertyi paljon arvokasta tietoa, jonka pohjalta suunniteltiin tapaamisten sisältöjä.

Ratkaistaan haasteita, jaetaan onnistumisia

Pedatyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Jokaiseen tapaamiseen päiväkodin pedavastaava voi tuoda kysymyksiä ja ajatuksia omasta työyhteisöstään, joihin yhdessä mietitään vastauksia.

Kun toisessa päiväkodissa on jokin haaste, on siihen toisella kollegalla jo kokemusperäinen vastaus.

Parhaat oivallukset ovatkin syntyneet niistä keskusteluista, joita työryhmän jäsenet ovat omalla aktiivisuudellaan tapaamisiin luoneet. Kun toisessa päiväkodissa on jokin haaste, on siihen toisella kollegalla jo kokemusperäinen vastaus. Toisaalta taas pedatyöryhmässä päästään jakamaan onnistumisia, jolloin inspiroidaan ja rohkaistaan myös muita kokeilemaan uutta.

Työryhmässä on jaettu kokemuksia muun muassa varhaiskasvatuksen opettajien sak-ajan toteutumisesta, kun ryhmässä työskentelee vain kaksi kasvattajaa. Tähän on saatu käytännön esimerkkejä pariryhmätoiminnasta yksiköistä, joissa sak-ajat ovat tiimien välisen yhteistyön avulla saatu toteutumaan säännöllisesti.

Työryhmässä on jaettu myös onnistuneita kokemuksia iltapäivän pienryhmätoiminnalle sekä porrastetuille iltapäiväulkoiluun siirtymisille. Näiden onnistuneiden kokemusten jakamisen myötä myös muut ovat rohkaistuneet kokeilemaan uusia toimintamalleja ja saaneet arkeensa uusia työkaluja kokopäiväpedagogiikan toteuttamiseen.

Mahdollisuus kehittää ja vaikuttaa

Päiväkodin arki voi tuntua välillä hektiseltä. Pedavastaavat ovatkin kokeneet työryhmän myötä, että heillä on ollut nyt mahdollisuus pysähtyä miettimään ja pohtimaan asiakokonaisuuksia. Työryhmässä jokainen saa tehdä pitkäjänteistä kehittämistyötä.

Pedatyöryhmän kautta myös päiväkotien omissa työyhteisöissä on käyty keskusteluja siitä, miten meillä asiat koetaan ja nähdään – mikä meillä on hyvin ja mihin haluamme jatkossa panostaa. Myös työyhteisöissä on suhtauduttu positiivisesti uuteen toimintamalliin ja näin pedavastaavat ovat saaneet tukea tehtävässään myös omissa päiväkodeissaan.

Oulun alueen pedatyöryhmän työn tuloksia hyödynnetään jo nyt myös valtakunnallisesti Touhulassa. Haluamme luoda pedatyöryhmässä me-henkeä. Me olemme yhdessä tekemässä ja kehittämässä toimintaamme, meillä on yhteinen tavoite ja motivaatio päästä siihen. Meillä on yksi iso työyhteisö, yhteiset lapset ja yhteiset toimintatavat, meidän Touhula.

Samankaltaisia postauksia