Takaisin postauksiin

Päiväkodissa jokainen saa olla oma itsensä

  • Marja Laukkanen

    Marja työskentelee Touhulassa Oulun alueen varhaiserityisopettajana.

    Hänen työnkuvaansa kuuluu päiväkodin toiminnan ja lapsiryhmän havainnointia, arjen tukitoimien suunnittelua yhdessä henkilöstön kanssa sekä yhteistyö perheiden ja moniammatillisten tahojen kanssa.

Kaikki lapset tarvitsevat kasvussaan ja oppimisessaan tukea. Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa edellyttää kasvatusyhteistyötä vanhempien ja päiväkodin kasvattajien välillä, ja yhdessä jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yksilöllisen kasvun ja oppimisen tueksi.

Varhaiskasvatuksen tukitoimet päiväkodissa eivät ole erillinen palvelu eivätkä edellytä lapsen diagnosointia tai lausuntoa, vaan ovat varhaiskasvatuksen tietoista tehostamista, suunnitelmallista päivittäisen ympäristön ja toiminnan arviointia ja muokkaamista lasten tarpeiden mukaisesti.

Tuen tarpeen vahvuus voi vaihdella lyhytaikaisesta intensiivisempään säännölliseen tukeen, jolloin myös järjestelyt päiväkodin arjessa vaihtelevat yksittäisistä tuen muodoista samanaikaisesti useita toisiaan täydentäviin tukikeinoihin. Kyseessä ei ole mitään erillisiä tai erityisiä toimenpiteitä, vaan lapsen yksilöllisten tavoitteiden mukaista varhaiskasvatusta.

Avoin vuorovaikutus tukee lasta, vanhempia ja päiväkodin kasvattajia

Päiväkodin johtaja Lena Fågel korostaa, että jokainen meistä on erilainen ja jokaisella on erilaisia tarpeita:

”Vanhempia saattaa mietityttää erilaiset asiat, kuten henkilökunnan suhtautuminen lapseen, muiden lasten reaktiot, ja se miten itse lapsi reagoi tilanteeseen. Sellaisessa tapauksessa kun lapsi sairastuu, se vaikuttaa joka ikiseen asiaan perheen elämässä. Olen kokenut tämän henkilökohtaisesti, kun lapseni sai diagnoosin reumasairauteen. Vanhempana toivoin, että lapseni saisi olla vain tavallinen 4-vuotias muiden joukossa ilman ylimääräistä huomiota”, Lena pohtii omia kokemuksiaan.

Lena kertoo myös, että hän vanhempana halusi, että lapsi kohdataan ennen kaikkea lapsena. Osana ryhmää. Mahdollisista hoidoista Lena pitää hyvänä kertoa myös päiväkodin muille lapsille.

”Asiaa voi käsitellä lasten ikätason mukaan, esimerkiksi lasten kirjojen kautta. Päiväkodin työntekijät käyvät lapsen vanhempien kanssa läpi vanhempien ajatuksia ja toiveita hoidon suhteen. Tässä vaiheessa vanhempien kannattaa tuoda rohkeasti esiin omia ajatuksiaan ja vinkkejä.”

Ennen kaikkea päiväkodissa halutaan tukea avointa vuorovaikutusta vanhempien kanssa. Erilaisissa haastavissa tilanteissa kannattaa rohkeasti kysyä neuvoa päiväkodin henkilökunnalta. Myös esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton verkkosivuilla on listattu erilaisia organisaatioita, jotka auttavat perheen erilaisissa huoli- ja kriisitilanteissa. Perheen ei kannata jäädä yksin pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja, vaan hakea rohkeasti apua.

Päiväkodin tuki perustuu vahvaan perusosaamiseen ja toimivaan arkeen

Päiväkodin tuki perustuu vahvaan perusosaamiseen ja toimivaan arkeen, toimintaympäristön järjestämiseen kyseisen lapsiryhmän tarpeita vastaavaksi sekä toiminnan eriyttämiseen pienryhmätoiminnan kautta. Lapsen hyvinvointia tukeva arki muodostuu sensitiivisistä aikuisista ja lapsiryhmässä vallitsevasta yleisestä ilmapiiristä.

On tärkeää, että lapselle asetetaan yksilölliset optimaaliset tavoitteet ja arkea rakennetaan lapsen vahvuuksista sekä voimavaroista käsin. Tällöin aikuisen ohjaamana, yhdessä harjoitellen ja positiivisen palautteen avulla voidaan vahvistaa myös niitä taitoja, joissa tuen tarvetta esiintyy.

Jokainen hetki on hyvää tuottavan kohtaamisen mahdollisuus

Aikuisen malli, toiminnan sanoittaminen ja vuorovaikutuksen selkeyttäminen konkreettisesti kuvin auttaa usein lasta jäsentämään harjoiteltavaa asiaa. Tarvittaessa päiväkodin aikuisen voivat vanhempien luvalla konsultoida varhaiskasvatuksen erityisopettajaan (VEO), jolloin yhteistyössä VEOn kanssa on mahdollista vahvistaa lapsen kasvua ja kehitystä tukevia arjen käytäntöjä.

Yhteisenä tavoitteena on varhainen tuki eli lapsen tukeminen mahdollisimman varhain aloitetuin tukitoimin. Tällä tavoin pyritään edistämään lapsen suotuisaa kasvua ja kehitystä sekä ennaltaehkäistä pulmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista.

Jokaisella lapsella on oikeus saada kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Erilaisin joustavin järjestelyin annettu tuki on myös osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa. Keskeistä on muistaa, kuinka jokainen hetki voidaan nähdä hyvää tuottavan kohtaamisen mahdollisuutena.

Aurinkoisin syysterveisin,

Marja Laukkanen, Varhaiserityisopettaja Oulu, Touhula

Lena Fågel, päiväkodin johtaja, Touhula Söderkulla ja Touhula Lassila

Samankaltaisia postauksia