Takaisin postauksiin

Mitä on tärkeää osata vuonna 2038?

  • Tiina Lämsä Touhulan pedagoginen johtaja, kasvatustieteen tohtori

Mitä sinulle tulee mieleen, kun mietit tärkeitä taitoja tulevaisuuden Suomessa? Tämä on kysymys, jonka parissa varhaiskasvatuksessa työskennellään päivittäin.

Minä ajattelen, että hyvinvoiva, ajatteleva, myötätuntoinen ja omat vahvuutensa tunnistava lapsi on toimintamme keskiössä. Pedagogiikassa tämä tarkoittaa oppimista yhdessä, tasavertaista osallisuutta ryhmässä ja me-henkeä koko päiväkodissa.

Kevättä kohti mentäessä koko kasvatuksen kenttä suuntaa tulevaisuuteen. Opetus- ja kasvatustoiminnan suunnittelussa kärkisijoille tänä toimintavuotena ovat nousseet tieteellisessä keskustelussa tunteiden ja kokemuksien merkitys oppimiseen. Kasvatustyöllä ja sivistyksellä ajatellaan yhä enemmän olevan merkitystä vastuullisen tulevaisuuden rakentajana. Uudet oppimisympäristöt ja teknologia luovat kuvaa siitä, mitä tämän päivän kasvattajien tulee työssään ottaa huomioon, kun mietimme osaamisen tarpeita tulevaisuudessa.

Otsikon kysymyksen edessä etenkin varhaiskasvatus on nyt käännekohdan edessä.

 

Oppimista tapahtuu kaikkialla ja koko ajan

Varhaiskasvatuksessa on hallinnonala-, laki- ja vasumuutosten myötä tapahtunut paljon myös päiväkotien arkeen liittyviä muutoksia viime vuosien aikana. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet suuntaavat pedagogista toimintaa mahdollistamaan laaja-alaista osaamista. Näin myös oppimisen ympäristöjä mietitään uudelleen. Uudenlainen kasvatuksen kehittyvä toimintakulttuuri haastaa jatkuvaan uudenlaiseen ajatteluun.

Meidän tavoitteenamme Touhulassa on tänä vuonna vahvistaa yhteistä pedagogista perustaamme. Tämän tarkoituksena on rikastaa kasvattajien ajattelua, kannustaa uskaltamaan ja heittäytymään. Vahvistamme positiivisen vuorovaikutuksen merkitystä toimintakulttuurissa, luomme tilaa yhteisille arvoille, vastavuoroisuudelle sekä yhteiselle ajattelulle ja toiminnalle. Avainsanoina tähän ovat yhteisöllisyys, vastuullisuus ja osallisuus.

 

Teemme maailmaan tilaa lapsuudelle, jossa jokainen hetki on seikkailu

Pedagogiikassa olennaista on myös se, kuinka me näemme lapset ja lapsuuden.

Me haluamme luoda maailmaan tilaa lapsuudelle, uteliaisuudella ja luovuudelle. Tarjoamme lapsille maailman ilmiöt ja ihmeet nähtäville sekä tutkittavaksi. Luomamme rakenteet eivät kuitenkaan pelkästään riitä. Innostus, kiinnostus ja motivaatio ennustavatkin uusimpien tutkimusten mukaan hyvää menestystä myös myöhemmissä opinnoissa aikuisiässä (mm. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/228581). Oman toiminnan kokeminen merkitykselliseksi on kenties yksi tärkeimmistä motivaation syntymisen kulmakivistä.

Olemmekin Touhulassa oppineet, että jokainen lapsi on aarre ja jokainen hetki on seikkailu.  Olennaista tässä on juuri kokemuksellisuus. Mahdollistamme seikkailun, mutta seikkailu lähtee lapsista. Seikkailu tarkoittaa kaikkea sitä, mitä lapset tuovat yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen. Lapset muuttavat maailman.

 

Pedagogiikka yhdistää

Touhulalla on pitkä kokemus yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Historiamme ulottuu 30 vuoden taakse ja vuonna 1986 avattu päiväkoti Jatsi toimii edelleen. Pitkässä historiassamme tärkeäksi arvoksi on noussut lasten hyvinvointi sekä terveelliset ja kestävät elämäntavat.

Olemme kuluneen toimintakauden aikana muuttaneet organisaatiorakennettamme vastaamaan paremmin kasvavan toimintamme tarpeisiin. Tähän liittyen mietimme myös pedagogisia sisältöjämme, konseptiamme. Olenkin päässyt viime joulukuussa alkaneen uuden tehtäväni ansiosta aitiopaikalta mukaan tämän päiväkotiperheen toimintaan ja uudistumiseen.

Korkea asiakas- ja henkilöstötyytyväisyytemme osoittaa, että Touhula kuuluu ei pelkästään kokonsa, vaan myös pedagogisen sisältönsä puolesta Suomen vahvimpiin varhaiskasvatustoimijoihin. Touhula on löytänyt oman profiilinsa ja vahvuusalueensa. Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen ovat kuitenkin osa jatkuvaa prosessia. Työyhteisön hyvä, kannustava ja avoin toimintakulttuuri on ainoa mahdollisuus menestyksekkääseen varhaiskasvatustoimintaan myös jatkossa. Touhuloissa lapsen oppiminen, kasvaminen ja hyvinvointi ovat etusijalla ja organisaation tehtävä on kaikilta osin tukea tätä.

Lasta kuunteleva, turvallinen ja itseilmaisun mahdollistava toimintakulttuuri auttaa tämän päivän lapsia olemaan juuri sellaisia kuin ovat, iloitsemaan oppimisestaan ja hyödyntämään osaamistaan täydessä kukoistuksessaan. Nyt ja tulevaisuudessa.

 

Samankaltaisia postauksia