Takaisin postauksiin

Kumppanuutta rakentamissa – yksityinen varhaiskasvatus täydentämässä julkista palvelua

  • Virpi Holmqvist Toimitusjohtaja

Hyvä arki koostuu hyvistä hetkistä. Olen oppinut Touhulassa, että lasten onnellisuus varhaiskasvatuksessa on meille avainasia. Palvelumme ytimenä on avoin ja sujuva yhteistyö sekä kunnan että perheen kanssa. Meidän organisaatiossamme oppimista tapahtuu koko ajan. Varhaiskasvatuksessa ei voi koskaan unohtaa leikkiä ja hauskuutta. Toimintamme kehittäminen lähteekin siitä ajatuksesta, että hyviä hetkiä ovat juuri ne arjen pienet hetket.

Varhaiskasvatuksen merkitys on ollut erityisen keskustelun ja huomion aiheena viime aikoina. Helsingin Sanomat julkaisi viimeisimpänä tuoreen suomaisen väitöstutkimuksen tulokset, jossa todettiin pikkulasten hyötyvän varhaiskasvatuksesta. Julkaistu tutkimus on nostattanut paljon keskustelua pienten lasten varhaiskasvatuksen puolesta ja myös sitä vastaan.

Varhaiskasvatuslaissa (2015) määritellään, että varhaiskasvatuksen tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Lain periaatteesta olemme varmasti kaikki yhtä mieltä: jokainen meistä haluaa lapselle kehityksen ja oppimisen näkökulmasta juuri sen parhaan kasvuympäristön. Hyviä hetkiä ovatkin juuri ne arjen oppimisen hetket, koska oppimista tapahtuu koko ajan. Varhaiskasvatuksessa ei voi koskaan unohtaa leikkiä ja hauskuutta.

Miten yksityinen varhaiskasvatus täydentää julkista palvelua?

Yksityinen varhaiskasvatus on palvelu, joka täydentää julkista palvelua. Varhaiskasvatuspalveluiden hankkimisen näkökulmasta kunta voikin täyttää lakiin perustuvan järjestämisvastuunsa hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

Yhteistyö julkisen ja yksityisen palveluntuottajan kanssa on ennen kaikkea kumppanuuden rakentamista ja palvelujen kehittämistä yhdessä. Varhaiskasvatuksen markkinat ovat vahvasti julkiset. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus vuonna 2016 oli THL:n tilastojen mukaan noin 11 %. Yksityiset varhaiskasvatusmarkkinat toimivat tyypillisesti palvelusetelillä, ostopalveluna tai yksityisen hoidon tuella. Palvelusetelin käyttö yksityisessä varhaiskasvatuksessa on kasvanut. Syynä palvelusetelin suosioon on sen tuoma valinnanvapaus perheille päiväkodin paikan ja toimijan valinnan suhteen. Myöntämällään palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjälle kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti.

Miksi palvelusetelin käyttö on kunnissa lisääntynyt?

Voimme löytää muutamia selittäviä tekijöitä sille, miksi palvelusetelin käyttö on lisääntynyt yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Yksi merkittävä tekijä on tasavertaisuus. Palveluseteli tuokin parhaimmillaan tasa-arvoa varhaiskasvatukseen tuloista ja perhekoosta riippumatta, sillä perheillä on mahdollista valita juuri se päiväkoti, joka on heidän mielestään se sopivin. Näin palveluseteli mahdollistaa perheiden yhdenvertaisuuden lisäksi myös valinnanvapauden toteutumisen.

Yksityinen päiväkoti täydentää usein kunnan omaa palveluverkkoa tuomalla palvelun lähipalveluna perheiden kodin lähelle ja tällä tavoin helpottaa lapsiperheen arkea. Yksityinen varhaiskasvatus osana palveluverkkoa voidaankin nähdä vahvistavan mielikuvaa lapsiystävällisestä ja yritysmyönteisestä kunnasta-  lapsiperheiden palveluiden parantuminen voi houkutella perheitä asuinpaikan valinnassa.

Puoli vuotta Touhulassa

Olen tutustunut varhaiskasvatuksen maailmaan viimeisen puolen vuoden aikana paljon entistä syvemmin. Alan ulkopuolelta Touhulaan tulleena minulle on avautunut aivan uudenlainen maailma. Olen ollut erityisen vaikuttunut siitä, kuinka paljon suomalaisessa varhaiskasvatuksessa tapahtuu tällä hetkellä – muun muassa lainsäädäntö on muutoksessa sekä 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus on kokeilussa useissa kunnissa.

Kaiken muutoksen keskellä on hyvä muistaa, että muutoksella on hyvä tahtotila. Jokainen toimija – niin kunnallinen kuin yksityinenkin – haluaa kehittää ja parantaa jatkuvasti omaan toimintaansa, jotta lapset saisivat maailman parasta ja laadukasta kasvatusta niin, että meistä otetaan mallia myös maailmalla!

Samankaltaisia postauksia