Takaisin postauksiin

Kehittävä palaute Touhula-päiväkodeissa

  • Virpi Holmqvist Toimitusjohtaja

Syksy Touhulassa on lähtenyt vauhdilla käyntiin varhaiskasvatuksen ja onnellisen lapsuuden parissa. Olemme vieneet kuluvan vuoden aikana omaa pedagogista toimintamalliamme eteenpäin ja keskitymme jatkossa entistä enemmän varhaiskasvatuksen laatuun. Juuri siksi olemme lähteneet mukaan Reunamoedun tutkimus- ja kehityshankkeeseen Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa.

Menetelmän hyödyntäminen alkaa Touhula-päiväkodeissa varhaiskasvatuksen nykytilan kartoituksella, joka tehdään 16 satunnaisesti valitussa päiväkodissa syksyn aikana. Kartoitettavat päiväkodit sijaitsevat maantieteellisesti eri puolilla Suomea.

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -menetelmällä arvioidaan tavallista varhaiskasvatuksen arkea ja kartoituksen ajankohta tulee päiväkotiryhmille yllätyksenä. Mikäli kiinnostuitte menetelmästä, voitte käydä tutustumassa Reunamoedun esittelyvideoon.

Tämän lisäksi tarkastelemme toimintamme laatua Touhulan sisäisillä auditoinneilla. Vuoden 2019 aikana auditoimme kaikki päiväkotimme lukuun ottamatta tämän syksyn uusia avauksia. Nyt alkavalle syksylle ajoittuu yhteensä 150 päiväkodin auditoinnit!

Auditoijina toimii Touhulan varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia sekä tukipalveluiden työntekijöitä. Auditointiin osallistuu koko henkilökunta – näin varmistamme useamman näkökulman esille tulemisen.

Auditoinnissa käydään läpi päiväkodin vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Keskusteluista syntyvää tietoa hyödynnetään jatkossa sekä päiväkodin että koko Touhulan kehittämistyössä. Auditoijat saavat samalla upean mahdollisuuden oppia toisen päiväkodin toiminnasta.

Touhulassa syksyn kehitystyö on siis jo täydessä vauhdissa. Samalla kuuntelemme herkällä korvalla työntekijöiden, perheiden ja kuntien tarpeita. Toivon, että otatte meihin jatkossakin yhteyttä matalalla kynnyksellä!

Aurinkoista syksyä!

Virpi Holmqvist
toimitusjohtaja

Samankaltaisia postauksia