Takaisin postauksiin

Touhulalaiset ovat ylpeitä omasta työpanoksestaan

Touhula-päiväkotien tavoite on olla Suomen halutuin työnantaja. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitämme systemaattisesti muun muassa varhaiskasvatuksen laatua ja arjen sujuvuutta päiväkodeissamme. Viime syksynä aloitimme myös yhteistyön Great Place to Workin kanssa.

Great Place to Work® on kansainvälinen tutkimus yrityskulttuureista ja työpaikkojen laadusta. Great Place to Work on listannut Suomen parhaat työpaikat vuodesta 2003 alkaen. Tänä vuonna suurten yritysten sarjan voitti DNA. Touhula on mukana Great Place to Workin kolmevuotisessa kehityshankkeessa, jonka aikana kartoitamme Touhulan vahvuudet ja kehityskohteet työnantajana sekä ryhdymme tarvittaviin kehitystoimiin.

Lokakuussa 2018 toteutimme ensimmäistä kertaa Great Place to Workin henkilöstökyselyn. Kyselyn mukaan touhulalaiset tekevät merkityksellistä työtä ja arvostavat työnsä vapautta ja vastuuta. Myös tasa-arvoisuuden kokemukset ovat korkealla, samoin ylpeys omasta työpanoksestaan.

Päiväkotien vahvuuksia ovat työn tekemisen ilo ja innostus, ilmapiiri, keskinäinen välittäminen sekä mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan.

Pitkään Touhulassa työskennelleet ovat keskimäärin muita tyytyväisempiä.

Päiväkotien välillä eroja

62 prosenttia kyselyyn vastanneista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Touhulaan työnantajana. He ovat vastanneet kyselyssä esitettyihin väittämiin arvosanan 4 tai 5 asteikolla 1­–5.

Touhulassa on runsaasti työyhteisöjä, joissa henkilöstön tyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla. Tyytyväisimmät työntekijät ovat

  • Kotkan Touhula Vekkulissa (98 %)
  • Rovaniemen Touhula Vennivaarassa (91 %)
  • Touhula Varkaudessa (91 %)
  • Varkauden Touhula Aarrearkussa (90 %)

Päiväkotien välillä on kuitenkin eroja ja joissain päiväkodeissa työntekijäkokemus on matalammalla tasolla.

Haluammekin nyt saada parhaiden työyhteisöjen toimintatavat osaksi kaikkia Touhula-päiväkoteja.

Parannettavaa on sijaisten saamisessa ja mitoituksessa

Kyselyssä kerätyn palautteen pohjalta Touhulan on nostanut kehityskohteiksi sijaisjärjestelmän rakentamisen, päiväkotiapulaisten työn kehittämisen sekä mitoituksessa onnistumisen. Jatkotoimenpiteistä tulemme raportoimaan sekä työntekijöille, vanhemmille että kunnillekin.

Henkilöstökyselyyn vastasi yli 1 000 työntekijää, mikä on 56 prosenttia henkilöstöstä. Kiitämme kaikkia vastaajia halusta osallistua Touhulan kehittämiseen, jotta voimme jatkossa tarjota vieläkin parempaa varhaiskasvatusta.

Samankaltaisia postauksia