Takaisin postauksiin

Pikku-Proffassa vallitsee avoin ja lämmin ilmapiiri

Kempeleen Touhula Pikku-Proffa on pieni ja kodinomainen päiväkoti, jossa lapset pääsevät liikkumaan monipuolisesti erilaisten aktiviteettien parissa pitkin päivää.

Liikuntaa harrastetaan sekä sisällä että ulkona, ja esimerkiksi ulkoliikuntaan kuuluvat viikottaiset retket luontoon. Liikunnan lisäksi päiväkodissa muistetaan kuitenkin myös lepo ja rauhoittuminen kaikkien hauskojen puuhien lomassa.

Monipuolista ja liikunnallista varhaiskasvatusta ovat järjestämässä kuusi henkilökunna jäsentä, mukaan lukien Touhula Pikku-Proffan päiväkodin johtaja Sofia Huurinainen, joka kehuu henkilöstöä ja päiväkodin toimintaa:

– Meillä on töissä motivoitunut, energinen porukka ja päiväkodissa vallitsee kannustava sekä lämminhenkinen ilmapiiri. Pikku-Proffassa lapset ovat keskiössä ja mietimme päiväkodin toimintaa ja asioita muutenkin heidän kauttaan.

Sofian kehuihin yhtyvät myös jo pitkään Pikku-Proffassa työskennelleet Laila Tervonen sekä Tiina Mella-Aho, jotka arvostavat muun muassa päiväkodin työntekijöiden keskinäistä avoimuutta sekä hyvää suhdetta lapsiin ja vanhempiin:

– Meillä on hyvä porukka. Keskustellaan keskenään ja otetaan kaikkien ajatukset huomioon. Ei ole väliä, kuka on työparina, sillä jokaisen kanssa on kiva tehdä töitä, Laila Tervonen kehuu.

– Tiimipelaaminen muiden kanssa toimii, mietitään muidenkin näkökulmaa ja sovitaan sekä kuullostellaan yhdessä. Sillä on päästy pitkälle, Tiina Mella-Aho lisää.

Touhula Pikku-Proffan hiekkalaatikko.

Touhula Pikku-Proffa on viihtyisä työpaikka myös uusien työntekijöiden näkökulmasta ja heitä ohjataan sekä kannustetaan paljon. Päiväkodin aiemmat sijaiset ovatkin puhuneet rennosta ja toimivasta työympäristöstä. Sofia Huurinainen kannustaakin kiinnostuneita tiedustelemaan sijaisuuksia Touhula Pikku-Proffassa.

Näin Sofia tiivistää Touhula Pikku-Proffan avoimen työilmapiirin, joustavuuden ja huumorin sävyttämän ympäristön:

– Ystäviähän me ollaan ja se näkyy tässä työpaikassa.

Touhula Pikku-Proffassa kuunnellaan lasten toiveita

Pienen kokonsa ansiosta Touhula Pikku-Proffassa kaikki tuntevat toisensa ja ryhmien välinen yhteistyö toimii hyvin. Esimerkiksi aamuisin henkilökunta voi kokoontua yhteen ryhmään juttelemaan ja sopimaan päivän tapahtumista.

Sen lisäksi että päiväkodin henkilöstö työskentelee hyvin yhdessä ja kaikki kuuntelevat toisiaan, Touhula Pikku-Proffassa myös lapset saavat vaikuttaa päivittäiseen toimintaan. Päiväkodin johtaja Sofia Huurinainen kertoo, kuinka lapsia kuunnellaan ja heidän toiveitaan toteutetaan aina kun mahdollista:

– Olemme säännöllisesti haastatelleet lapsia ja kuunnelleet, mitä toiveita heillä on vaikkapa syksylle. Tämän lisäksi kysellään juttuja myös hetkessä. Aikuinen voi sitten suhteuttaa toiminnan lapsen ikään sopivaksi.

Kesätarjoilut Touhula Pikku-Proffassa.

Esimerkiksi edellisenä keväänä päiväkodilla oli toivepuu, johon jokainen lapsi sai askarrella ja lisätä oman liikuntatoiveensa. Jokaisen lapsen toive kirjoitettiin lehdelle ja lehti kiinnitettiin puuhun. Lopuksi toivepuu oli täynnä lasten liikuntatoiveita, joita lähdettiin toteuttamaan päiväkodissa.

Lasten kuuntelu on osa päivittäistä arkea Touhula Pikku-Proffassa ja lapsia huomioidaan yksilöllisesti:

– Pidetään lapsia sylissä ja annetaan yksilöllistä huomiota. Jutellaan lasten kanssa paljon. Meillä on toki muutakin, kuten askartelua, joka sekin on tärkeää. Tärkeää on kuitenkin myös se, että lasten juttuja kuunnellaan ja meillä on aikaa heille, Laila Tervonen kertoo.

Erinomaista palautetta vanhemmilta ja lapsilta

Sen lisäksi, että Touhula Pikku-Proffan työntekijät viihtyvät ja ovat tyytyväisiä päiväkotiin työpaikkana, myös lapset sekä vanhemmat ovat tyytyväisiä. Tämä näkyy esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyissä ja muussa vanhemmilta saatavassa palautteessa. Touhula Pikku-Proffassa onkin kannustettu vanhempia olemaan avoimia ja tuomaan ajatuksiaan esille:

– Kerromme aina vanhemmille, että jos joku asia vähänkään mietityttää, he voivat tulla heti sanomaan, nykäisemään hihasta, kertomaan ja kysymään. Ei tarvitse jäädä yksin miettimään, Laila Tervonen sanoo.

Kommunikaatio vanhempien kanssa onkin ollut toimivaa ja Touhula Pikku-Proffa on saanut erinomaista palautetta perheiden ja päivähoidon välisestä viestinnästä ja yhteistyöstä:

– Saamassamme palautteessa toistuu, että työntekijöitä on helppo lähestyä ja he ovat lämminhenkisiä ja avoimia vanhempien suuntaan. Meillä onkin tapana päivittäin kysellä vanhemmilta mitä heille kuuluu ja kohdata heidät aina aamuisin sekä iltapäivällä, kun he tulevat ja lähtevät päiväkodilta. Vanhemmilla on olo, että täällä tunnetaan heidän lapset ja heistä pidetään hyvää huolta, Sofia Huurinainen kehuu.

Monet Touhula Pikku-Proffan perheistä ovat saapuneet päiväkodin asiakkaiksi puskaradion kautta, kun he ovat kuulleet muilta perheiltä kuinka tyytyväisiä he ovat olleet lapsensa varhaiskasvatukseen.

Myös lapsilta saatu palaute on tärkeää ja osoittaa, että myös he viihtyvät päiväkodissa. Monet päiväkodista jo vuosia sitten lähteneet lapset ja nuoret tulevat vieläkin juttelemaan, jos sattuvat näkemään päiväkodin henkilöstöä ja ovat esimerkiksi hakeneet Touhula Pikku-Proffaan koulun TET-harjoitteluun.

Kempeleen Touhula-päiväkodeissa on vapaita paikkoja! Tutustu Touhulan päiväkoteihin Kempeleessä.

 

Teksti: Valtteri Mustonen / S360

Samankaltaisia postauksia