Takaisin postauksiin

Tiedote henkilöstömitoituksesta Touhula-päiväkodeissa

Viime päivinä julkisuudessa on käyty keskustelua liittyen yksityisten varhaiskasvatusalan toimijoiden henkilöstömitoitukseen.

Myös Touhula on liitetty näihin keskusteluihin ja mainittu esimerkkinä henkilöstön määrään ja lastenhoitoon liittyvistä ongelmatilanteista.

Touhulan ensisijaisena tavoitteena on taata jokaiselle lapselle turvallinen ympäristö ja perheille laadukasta varhaiskasvatusta. Yksityinen varhaiskasvatus toimii silloin, kun asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Touhulalla on Suomessa kaikkiaan lähes 180 päiväkotia, joissa on pääsääntöisesti tyytyväisiä lapsia ja vanhempia asiakkaina. Asiakastyytyväisyytemme oli syksyn 2018 mittauksessa 4,33/5,00, ja tuoreimman työtyytyväisyyskyselyn perusteella myös lähes 90 prosenttia työntekijöistämme on sitä mieltä, että työilmapiiri päiväkodeissa on hyvä. Viime vuonna toteutetun työtyytyväisyyskyselyn tulos oli erinomainen: 4/5. Hyvistä tuloksista huolimatta teemme jatkuvaa kehittämistyötä sekä asiakkaiden että henkilöstön tyytyväisyyden osalta.

Lähtökohtaisesti Touhulassa varhaiskasvattajien määrä hoidettavaa lasta kohden noudattaa aina lain edellyttämää mitoitusta. Seuraamme työntekijöiden ja lasten määrää päiväkodeissamme päivittäin. Näin pyrimme takaamaan riittävän henkilöstömäärän jokaisessa päiväkodissa ja huolehtimaan siitä, ettei mahdollinen tilapäinen henkilöstövaje pitkity. Esimerkiksi flunssakaudella pätevien sijaisten löytäminen lyhyellä varoitusajalla on toisinaan haastavaa, jolloin saattaa hetkittäin syntyä tilapäinen henkilöstövaje.

Meidän tietoomme on tullut ongelmatilanteita muutamissa  päiväkodissa. Haasteet liittyvät pääasiassa tilanteisiin, joissa henkilökunnan vaihtuvuus on ollut suurta tai sijaisia ei ole aina pystytty poissaolojen ajaksi löytämään. Teemme parhaillaan toimenpiteitä, jotta nämä haasteet saadaan mahdollisimman pian ratkaistua. Suhtaudumme sekä jo tietoomme tulleisiin että nyt esiin nostettuihin mahdollisiin epäkohtiin vakavasti ja puutumme niihin päiväkotikohtaisesti ja tarvittaessa yhtiötasolla. Järjestämme tarpeen mukaan erillisiä vanhempainiltoja, joissa käsittelemme tullutta palautetta ja sovimme tarvittavista korjaus- tai parannustoimenpiteistä.

Olemme tällä viikolla olleet yhteydessä varhaiskasvatusalan ammattiliittoihin keskustellaksemme myös heidän kanaviinsa tulleesta palautteesta Touhulaan liittyen. Lisäksi Touhula-päiväkotien johtajia on pyydetty raportoimaan mahdollisista havaituista epäkohdista, jotta niihin voidaan myös tarttua tarvittavilla toimenpiteillä.

Kotisivujemme kautta on mahdollisuus antaa nimetöntä palautetta ja ottaa yhteyttä yrityksemme hallintoon. Olemme myös erikseen pyytäneet työntekijöitämme tekemään näin, jotta kaikki epäkohdat saadaan tietoomme.

Kaikki tietoomme tulevat ongelmatilanteet selvitetään asianmukaisesti ja niiden pohjalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Nyt ja tulevaisuudessa Touhulan ensisijaisena tavoitteena on tarjota turvallinen ympäristö, jossa sekä lapset että työntekijät voivat hyvin.

Samankaltaisia postauksia