Takaisin postauksiin

Perheystävällisyys on asennetta ja konkreettisia tekoja

Tehtävämme Touhulassa on olla luomassa onnellista lapsuutta. Haluamme rakentaa entistä perheystävällisempää yhteiskuntaa niin asiakasperheillemme kuin omalle henkilöstöllemmekin.

Uskomme, että konkreettiset toimenpiteet ovat paras tapa tukea lapsiperheitä. Tämä tarkoittaa muun muassa laadukasta varhaiskasvatusta, hyvien kulkuyhteyksien päässä olevia päiväkoteja sekä joustoa työpäiviin ja hoitoaikoihin.

Me haluamme, että molemmilla vanhemmilla on yhtäläiset mahdollisuudet työ- ja perhe-elämään. Jokaisella lapsella tulee olla subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Laadukkaan varhaiskasvatuksen myötä vanhemmat voivat työpäivän ajan keskittyä huoletta työntekoon.

Asenteet lähtevät esimiehistä

Perheet ovat yhteiskunnassamme monimuotoisia, joten vastuu perheystävällisten käytäntöjen toteutumisesta on sekä työnantajalla että työntekijöillä. Johdon ja esimiesten esimerkki on tässä avainasemassa; esimies vaikuttaa sekä sanallisella viestinnällään että käytännön toimillaan työpaikan asenteisiin ja ilmapiiriin.

Touhulassa valmennetaan esimiehiä hyvään esimiestyöhön, johon oleellisesti liittyy johdonmukainen päätöksenteko muun muassa työn ja perheen yhteensovittamisen käytännöistä. Joustava työkulttuuri tukee kaikkien jaksamista, vähentää poissaoloja ja lisää työtehoa.

Perheystävällinen työpaikka varhaiskasvattajille

Touhulan arjessa perheystävällisyys näkyy erilaisina työhön ja työaikaan liittyvinä järjestelyinä, kuten lomatoiveiden huomioimisena, mahdollisuutena tehdä osa-aikatyötä perheen tarpeiden mukaisesti sekä sopia ja vaihtaa työvuoroja. Perhevapaille siirtymisen ja palaamisen käytännöt ovat hyvin joustavat.

Työntekijöiden arjen ajankäyttöä on helpotettu myös sillä, että henkilöstön omat lapset voivat olla vanhemman kanssa samassa päiväkodissa.

Ylitöiden pitäminen vapaa-aikana ja tuntien kerääminen työaikapankkiin tuovat pelivaraa poissaolojen järjestelemiseen yllättävissä tilanteissa.

Perheystävällinen hallinto

Touhulan hallinnon henkilöstön työn ja muun elämän tasapainottamista helpottaa liukuva työaika, tarvittaessa räätälöitävät työ- ja työaikajärjestelyt ja ylitöiden pitäminen vapaana. Teknologiaa hyödyntämällä on mahdollistettu ajasta ja paikasta riippumaton työnteko sekä kokouksiin osallistuminen.

Etätyömahdollisuus on työtehtävästä riippuen sovittavissa joustavasti oman esimiehen kanssa. Joustava työaika mahdollistaa tarvittaessa omien asioiden hoitamisen työpäivän aikana.

#työplusperhe #töissätouhulassa

Samankaltaisia postauksia