ReimaGO

ReimaGO-aktivitetssensorerna har utvecklats speciellt för barn. Barnet behöver bara ha med sig en sensor under lek och motion, då ackumulerade data synkroniseras med mobilenheter först efter fysisk aktivitet. Sensorn vaknar när barnet börjar röra på sig och sparar bara rörelsens effekt och längd.

ReimaGO-appen visar mängden energi som samlats i sensorn av att röra på sig. Med hjälp av energin kan barnet gå framåt i appens spelvärldar och samla roliga priser.

ReimaGO-aktivitetssensorerna introducerar en digital och spelinriktad sida i hur barnen rör sig och hjälper även föräldrarna se hur Touhula-daghemmets motionslöfte håller.