Reima

För barnens rörlighet och välmående

Samarbetet mellan Touhula-daghemmen och Reima fokuserar på barnens rörlighet och välmående. Över hälften av Touhulas daghem är motionsinriktade, medan Reima med sina produkter genom hela sin över 70-åriga historia har möjliggjort motion och uteliv för barnen.

På Touhula-daghemmen har över femåriga barn ReimaGO-aktivitetssensorer som hjälpmedel för att röra på sig. Med hjälp av aktivitetssensorerna vill vi följa med och stöda barnets rörlighet i småbarnspedagogiken.

Enligt motionsrekommendationerna bör under åttaåriga barn röra på sig minst tre timmar i dagen. Motionen borde bestå av lätt idrott och hurtigt friluftsliv samt mycket fartfyllda fysiska aktiviteter. I ett pilotprojekt från hösten 2018 konstaterade vi att Touhula-daghemsbarn redan nu rör på sig i medeltal 2,5 timmar under en daghemsdag.

ReimaGO-aktivitetssensorerna ger mer information om effekten av pedagogisk verksamhet för att öka rörligheten. Sensorer vet hur daghemmets fostrare kan hjälpa barnet att röra på sig mer under daghemsdagen och berätta mer om hur vi kan bygga upp dagen för att stödja rörlighet. Daghemmets personal och barnens föräldrar kan följa med hur barnet rör sig via en egen app. Appen belönar även för motion under dagen.

På vissa daghem erbjuder Touhula Reimas galonkläder till barnen. Syftet är att testa en samarbetsmodell där föräldrarna inte nödvändigtvis vore tvungna att hämta med sig galonkläder till daghemmet.