Polar Electro

För aktivt liv

Finländska Polar Electro är speciellt känt för sina puls- och aktivitetsmätare och tillhörande applikationer och webbtjänster. Under tio års tid har Polar även tillhandahållit mätare för barn och ungdomar. Utrustningen har i främsta hand använts av skolor och i olika slags undersökningar. Det är svårt att uppskatta mängden av och kvaliteten på barnens aktivitet om den inte mäts.

Touhula daghemmen strävar efter att uppnå den rekommenderade mängden motion varje dag, och målet följs upp med hjälp av Polar-aktivitetsmätare. Polar Active-aktivitetsmätaren som används är speciellt designad för mätning av barns motionsmängd och motionsintensitet. Aktivitetsmätaren visar enkelt och tydligt hur mycket man har suttit, stått eller rört på sig under en dag. Med hjälp av den uppmätta informationen är det enkelt att följa upp kvaliteten på motionen.

Läs mer: www.polar.com