Moomin Language School-app för lärande

Barnen får i 5–15 minuter dagligen göra lekfulla övningar i Moomin Language School-appen, som planerats av proffs och utvecklar alla områden inom språkinlärning. Varje detalj i appen är noggrant planerad för att stödja lärande.

Lärare kan anpassa flexibla planer för lekstunder till den egna gruppens behov. Moomin Language School-appen följer även med varje barns lärande i realtidsrapporter som både anställda och föräldrar har tillgång till.