Partner och faddrar

Touhula samarbetar aktivt med såväl nationella som lokala partner och faddrar. Mångsidiga samarbeten berikar och glädjer oss både i vår vardag på daghemmet och på utsidan.

 • Olympiska Kommittén Målet är att ge barnen en ännu rörligare dag

  Målet är att ge barnen en ännu rörligare dag

  Touhula Småbarnsfostran och Finlands Olympiska kommitté samarbetet baseras på sakkunskap. Från början av år 2017 gick alla Touhula daghem med i programmet “Ilo kasvaa liikkuen”. Programmets utmärkta innehåll och nätverk utnyttjas i vardagen för att öka barnens rörlighet under daghemsdagen.

  Tillsammans bär Olympiska kommittén och alla Touhula daghem ansvar för att barnen ska röra på sig mera. Den här nya typen av samarbete har som mål att främja och utveckla den finländska motionsinriktade småbarnsfostran.

  Genom samarbetet introduceras inspirerande innehåll i daghemmens vardag för att trappa upp den dagliga rörligheten för varje barn. Samtidigt skapas nytt och innovativt innehåll för att främja och utvecklarörlig småbarnsfostran i Finland.

 • Kide Science Kul vetenskap för barn

  Kul vetenskap för barn

  Kide Science betonar lekfullt lärande, berättelser och drama. Vi bekantar oss med spännande fenomen genom att undersöka, prova och undersöka själv.

  I Touhulas vardag erbjuder vi vetenskapsfostran för småbarn som bygger på Vartiainens modell för vetenskapsfostran som utvecklats vid Helsingfors universitet. Vår vetenskapsfostran syns på alla delområden av småbarnspedagogik, från basverksamhet till guidade vetenskapsstunder. Barnet lär sig att observera och undersöka naturvetenskapliga fenomen i sin egen miljö och använda relaterade begrepp i vardagen. Vi närmar oss naturvetenskaper från barnets perspektiv via lekfull och undersökande pedagogik. Touhulas Kide-vetenskapsklubb om kvällarna baserar sig på samma modell för vetenskapsfostran.

 • Suomen Latu ”Hemma i naturen”  -verksamhet

  ”Hemma i naturen”  -verksamhet

  Lek, utomhuspedagogik och fridfull utevistelse i naturen är en naturlig del av verksamheten i de barngrupper som följer Suomen Latus uppställda kriterier. Dessa barngrupper vistas dagligen utomhus flera timmar per dag och gör utflykter i naturen minst tre gånger per vecka.

  Sedan augusti 2022 finns det i följande Touhula daghem ”Hemma i naturen” barngrupper:

  Touhula Linnanmaa, Uleåborg
  Touhula TaikaVekara, Uleåborg
  Touhula Murto, Tyrnävä
  Touhula Helmiina, Ylivieska
  Touhula Villiina, Ylivieska

  ”Hemma i naturen” -verksamheten har koordinerats sedan 1999 av Suomen Latu – Friluftsorganisationen i Finland. Verksamhetens fokus ligger på natur- och miljöfostran för småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamhet för skolelever.

 • ISS Finlands ledande företag för fastighetstjänster

  Finlands ledande företag för fastighetstjänster

  ISS producerar helhetstjänster för sina kunder, bestående av städning, fastighetsunderhåll, mat- och säkerhetstjänster, samt relaterade stödtjänster.

  ISS har lovat Touhula att vara en pålitlig, ansvarsfull och professionell partner för fastighetstjänster som bidrar till en smidig vardag. ISS proffs som arbetar i daghemsmiljön förstår sitt ansvar som fostrare på sidan om: vi visar exempel genom att bete oss glatt och artigt, samt genom att göra vårt arbete väl, och med rätt slags yrkesstolthet.

 • HEI Schools Finnish early childhood education and care around the world

  Finnish early childhood education and care around the world

  HEI Schools (Helsinki International Schools) is an international preschool concept that brings the excellence of Finnish early childhood education to schools all over the world. HEI is founded in partnership with the University of Helsinki.

  The HEI Schools concept combines playful curiosity and the freedom for exploring with deep scientific understanding about how children learn. All HEI Schools ECEC centres form an international ”HEI Family”, that unifies children around the world. HEI Schools concept was awarded two Gold Awards (Best Product and Best Service) and the Grand Prix prize of the whole competition at ”Vuoden huiput 2017”, an annual Finnish design competition.

 • Moomin Language School Roligare inlärning på barnens villkor

  Roligare inlärning på barnens villkor

  Möjligheten att lära sig ett främmande språk som barn, åstadkommer en positiv effekt som bär hela livet igenom. Barn under skolåldern lär sig språket bäst, eftersom barnet då har ett naturligt intresse för språk och snabbt tar till sig den nya informationen.

  Moomin Language School hjälper barnen att lära sig ett nytt språk med hjälp av glädje och lek.

  Vi satsar på en positiv och uppmuntrande stämning för att barnet ska hitta mod, intresse och nyfikenhet till ett främmande språk. Genom att uppmuntra barnet till att prova på och använda ett främmande språk, förstärker vi även barnets språkliga identitet. .

  En tidig språkinlärning skapar en stadig grund för all inlärning.

  En tidig språkinlärning förbättrar koncentrationsförmågan, förebygger inlärningssvårigheter och påskyndar inlärningen av nya saker. Det främmande språket integreras i alla inlärningsområden. Den positiva effekten är även synlig i modersmålskunskaperna. Samtidigt som läs-, tal- och skrivkunskaperna förbättras, förbättras även de sociala färdigheterna.

  Fem minuter om dagen är tillräckligt

  Inlärningsappen Moomin Language School är en del av daghemmets vardag. Förutom språkkunskaperna utvecklar övningarna barnets kreativitet, minne, matematiska förmåga samt sociala färdigheter. Inlärningen tar endast 5–15 minuter i anspråk dagligen, beroende på barnets ålder och ork. Varje barns inlärning kan följas med i realtid.

  Läs mer: https://moominls.com/