1. Daghem
 2. Villmanstrand
 3. Touhula Lappeenrannan Kampus

Touhula Lappeenrannan Kampus, Villmanstrand

Anna Stavén Daghemsföreståndare

Touhula Lappeenrannan Kampus är ett daghem med språks och konsts teman. Daghemmet ligger i Skinnarila, Villmanstrand.

På Touhula språk-daghemmen kan små ordkonstnärer njuta av språkens rika värld. Vi utvecklar barnens förmåga till växelverkan genom lässtunder, ramsor och sånglekar. Inlevelse, lek, humor och att lära sig goda vanor stärker barnets förmåga att använda språket. Ostörda diskussioner, läsning och högläsning av berättelser erbjuder olika sätt att fundera på betydelsen av ord och text. Av oss får barnen uppmuntrande och konsekvent feedback och stöd för språkliga färdigheter och kunskaper. En språkligt och kulturellt färgrik miljö stöder barnets språkliga utveckling samt inspirerar barnet till att utforska och förstå nya perspektiv och livsåskådningar. I våra språkdaghem växer fördomsfria världsmedborgare som förhåller sig nyfiket och med stort hjärta till livet.

Touhula konst-daghemmen introducerar mångsidigt olika konst- och uttrycksformer i ditt barns vardag. Glädjen i att lära sig och lyckas upplevs genom musikaliskt, bildligt, muntligt och kroppsligt uttryck. Vår kreativa miljö inspirerar barnen att utforska och tolka sin omgivning på nya sätt: genom att träna på olika former av uttryck har barnen möjlighet att utveckla sina färdigheter i tänkande och inlärning. Konstupplevelser och konstnärligt uttryck främjar förutsättningarna för inlärning, färdigheter i att göra saker tillsammans, en positiv jagbild samt förmåga att förstå och skapa sig en bild av världen runtom. I våra konst-daghem växer livsglada, empatiska och modiga barn, som endast begränsas av sin egen fantasi.

Touhula Lappeenrannan Kampus

Språk, Konst
Mån–fre kl. 6.30–17

Ifall barnet har behov av dagvård utöver våra öppettider ovan, vänligen diskutera detta med daghemsföreståndare när ni ansöker om dagvårdsplats.

Vänligen kontakta daghemmets föreståndare i följande ärenden:

• kundplatser
• tjänsteavtal och relaterade ändringar
• frågor om fakturering
• kundrespons och skriftliga påminnelser för utveckling av verksamheten

Anna Stavén Daghemsföreståndare
Mån–fre kl. 12–15

Palvelusopimukset

Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen lisäksi tarjoamme erilaisia joustavia hoitoaikaratkaisuja perheiden erilaisiin tarpeisiin.

Tietoa asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuspaikan hinta koostuu asiakasmaksusta ja Lappeenrannan kaupungin myöntämästä palvelusetelin omavastuuosuudesta. Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoidon tarve. Päiväkotimme asiakasmaksut ovat samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, ja ne ovat (per kk) enimmillään

Yli 150 h / kk: 289 €
118-150 h / kk: 245,65 €
85-117 h / kk: 202,3 €
46-84 h / kk: 158,95 €
0-45 h / kk: 101,15 €

 • Tidsbaserad vård

  Yli 150 h / kk
  118–150 h / kk
  85–117 h / kk
  46–84 h / kk
  0–45 h / kk

 • Förskola
 • Förskola + dagvård

  85–117 h / kk
  46–84 h / kk
  0–45 h / kk

Ansök till småbarnsfostran

Säkra din plats på Touhula. Vi fyller kundplatserna i ansökningsordning.

Så här fortskrider ansökningprocessen:

 1. Fyll i ansökan/ansökningarna, kom ihåg att du måste fylla i en egen ansökan för varje daghem.
 2. När du lämnat in en ansökan kontaktar vi dig från Touhula inom en vecka och i de flesta fall är det möjligt att säkerställa en kundplats genast.

Våra grupper

På Touhula arbetar vi i smågrupper under dagen. I smågrupper blir alla barn sedda och hörda som de är. Fostraren har även möjlighet att vara genuint närvarande och tillgodose barnets behov.

I frågor kring barnets vardag bör du kontakta daghemmet i första hand via TouGo-appen.

Daghemmets partnersamarbete

I kärnan av Touhulas partnerverksamhet finns lärglädje, viljan att göra gott samt underlättande av familjernas vardag. Touhula -daghemmen samarbetar med flera partner.

 • Kide Science -oppien mukainen toiminta

  Kide Science -opit ovat pienten lasten tiedekasvatusta. Kide Science -tiedeoppien mukaisessa toiminnassa arjen ihmeellisiin ilmiöihin tutustutaan itse tutkien, kokeillen ja havainnoiden. Painotamme toiminnassa leikillistä oppimista, tarinoita ja draamaa.

  Toiminta perustuu Helsingin yliopistossa kehitettyyn Vartiaisen tiedekasvatusmalliin. Tiedekasvatus näkyy varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla perushoitotoimista ohjattuihin tiedetuokioihin. Lapset oppivat havainnoimaan ja tutkimaan luonnontieteiden ilmiöitä omassa ympäristössään ja niihin liittyvien käsitteiden käyttöä arjessa. Luonnontieteitä lähestytään lapsilähtöisesti leikillisen ja tutkivan pedagogiikan kautta.